Parin ryöstö

Leikkijät seisovat kahdessa sisäkkäisessä ringissä kasvot keskustaan päin. Ulommaisessa ringissä on yksi
leikkijä enemmän. Jokaisella ulomman ringin jäsenellä on oma pari – paitsi tällä yhdellä. Pariton yrittää
hankkia itselleen parin iskemällä silmää jollekin sisemmässä ringissä olevalle. Se, jolle silmää isketään
yrittää juosta parittoman luo. Hänen takanaan seisova yrittää estää pariaan lähtemästä tarttumalla häntä
hartioista kiinni. (Hipaisua ei lasketa.) Jos pari pääsee karkuun, hän menee uuden parinsa taakse
vartioimaan häntä. Jäljelle jäänyt yrittää taasen hankkia itselleen uuden parin taakseen. Jottei kiinni
ottaminen olisi liian helppoa, takana seisova on noin puolen metrin päässä paristaan, ja hänen on
katsottava koko ajan edessä olevan kantapäihin.