Materiaalipankki - Raamattu

Miten lukea Raamattua? Mitä kaikkea Raamatun kirjoista löytyy? Tältä sivulta saat hieman vastauksia aiheeseen.

Raamattu on kristinuskon pyhä kirja, joka toimii uskon ja elämän ohjenuorana miljoonille ihmisille ympäri maailmaa. Se on kokoelma tekstejä, jotka kertovat Jumalan suhteesta ihmiskuntaan ja luomakuntaan. Raamattu on jaettu kahteen osaan: Vanhaan testamenttiin ja Uuteen testamenttiin, jotka yhdessä muodostavat kristillisen perinteen, tradition, perustan.

Vanha testamentti sisältää tekstejä, jotka ovat peräisin ennen Kristuksen syntymää. Se kertoo muun muassa luomiskertomuksesta, israelilaisten historiasta ja profeettojen sanomasta. Vanha testamentti muodostaa myös juutalaisuuden pyhät kirjoitukset ja sisältää kirjoja kuten Mooseksen kirjat, Psalmit ja Profeetat.

Uusi testamentti puolestaan koostuu teksteistä, jotka on kirjoitettu Kristuksen syntymän jälkeen. Se keskittyy Jeesuksen Kristuksen elämään, opetuksiin ja apostolien kirjeisiin. Uusi testamentti sisältää neljä evankeliumia, Apostolien teot, Paavalin ja muiden apostolien kirjeet sekä Ilmestyskirjan.

Raamattu on monitasoinen teos, joka tarjoaa hengellistä ohjausta, moraalista opetusta ja historiallista tietoa. Sen tekstien kautta lukijat voivat syventää ymmärrystään Jumalan luonteesta, ihmisen paikasta maailmassa sekä kristillisen yhteisön merkityksestä. Raamattu on ollut vuosisatojen ajan keskeinen osa kristillistä perinnettä ja sillä on ollut merkittävä vaikutus länsimaiseen kulttuuriin ja ajatteluun.

Raamatun sivuilta löytyy viisautta, lohdutusta ja inspiraatiota, jotka auttavat yksilöitä ja yhteisöjä kasvamaan uskossaan ja elämään rakkauden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden mukaan. Raamattu on elävä kirja, jonka sanoma resonoi eri sukupolvien ja kulttuurien läpi, opastaen ja innostaen ihmisiä kohti rikkaampaa suhdetta Jumalaan ja toisiinsa.

Vinkkejä raamatunlukuun

Raamattuun tarttuminen voi joskus olla vaikeaa. Mistä aloittaisi ja miten Raamatun tekstejä pitäisi lukea, kun ne joskus tuntuvat niin vaikeilta?

Raamatunkohtia eri tilanteisiin

Mitä raamatussa sanotaan armosta? Onko hätä tai hylätty olo? Raamatusta löytyy ajatus moniin eri teemoihin.

Raamatun kirjat ja lyhenteet

Raamatun kirjat ja niistä käytettävät lyhenteet listattuna.

Mustavalkoinen kuva. Kuvassa Toora-käärö.

Juutalaisuuden pyhät kirjat

Mikä merkitys juutalaisten pyhillä kirjoilla on kristityille? Vanha testamentti kertoo meille kuitenkin paljon.

Raamatunlukusuunnitelmat

Mistä aloittaa Raamattuun tutustuminen? Lue Raamattu vuodessa tai katso ydinkohdat kuukaudessa.

Mustavalkoinen kuva. Ihminen osoittaa toiselle tiettyä raamatunkohtaa.

Verkkoraamattupiiri

Haluaisitko tutustua ohjatusti tiettyyn Raamatun kirjaan tai kokonaisuuteen? Verkkoraamattupiirissä se onnistuu!

Rukous Raamatussa

Mitä Raamattu sanoo rukouksesta? Tutkimme Raamatun opetuksia rukoilemisesta.

Mustavalkoinen kuva. Kaksi ihmistä tutkivat vierekkäin Raamattua.

Ystävyys Raamatussa

Mitä Raamattu sanoo ystävyydestä? Tutkimme Raamatun opetuksia ystävistä ja ihmissuhteista.