Narunpätkistä pidempi

Tarvitaan: Samanlainen nippu langanpätkiä jokaiselle ryhmälle.

Kilpailu toteutetaan pienryhmissä. Ryhmät asettuvat seinän viereen riveihin ja jokainen ryhmäläinen laittaa toisen kätensä seinää vasten. Kaikille ryhmille annetaan samanlainen nippu langanpätkiä. Ryhmien tehtävä on määrätyssä ajassa solmia langanpätkistä mahdollisimman pitkä yhtenäinen lanka vain vapaana olevia käsiä käyttäen. Pisimmän lopputuloksen saanut ryhmä voittaa