Nimi-peittoleikki

Leikkijät jaetaan kahteen joukkueeseen, ja kaksi ihmistä jää leikin vetäjiksi ja pitelemään peittoa, joka peittää esim. oviaukon. Kummastakin joukkueesta yksi menee seisomaan peiton kohdalle. Leikin vetäjät katsovat, että peiton molemmilla puolilla on yksi leikkijä, ja pudottavat sitten peiton. Vastakkaisella puolella olevan leikkijän nimi tulee huutaa mahdollisimman nopeasti. Nopeammin nimen huutanut saa pisteen ja hitaamman leikkijän omalle puolelleen. Peli päättyy kun kaikki leikkijät ovat toisella puolella, tai kun leikin vetäjä päättää lopettaa leikin. Silloin lasketaan, kummalla puolella on enemmän ihmisiä, ja se joukkue voittaa.