Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Jeesus opetti Isä meidän -rukouksen opetuslapsilleen, kun he pyysivät häntä opettamaan, miten rukoilla.

Tietoa Isä meidän -rukouksesta

Herran rukous, tutummin Isä meidän -rukous, on kaikkien kristittyjen yhteinen, tunnetuin rukous. Se esiintyy Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa. Yllä näkyvä rukous, jota me rukoilemme, on hieman laajennettu versio Matteuksen evankeliumin luvun 6, jakeista 9-13 löytyvä rukous. Se on osa Jeesuksen vuorisaarnaa, jossa hän tiivistää evankeliuminsa, eli ilosanoman, hyvän uutisen. Herran rukous on tämän saarnan ytimessä.

Tämän rukouksen myötä pääsemme yhteyteen Isän Jumalan ja Jeesuksen kanssa. Tämän rukouksen rukoileminen auttaa meitä kehittämään tahtoa tulla yhtä nöyriksi sekä luottavaiseksi kuten Jeesus.

Isä meidän -rukouksessa me ylistämme Jumalaa ja pyydämme sitä, mitä tarvitsemme. Kohtia on yhteensä seitsemän. Kolme ensimmäistä on osoitettu suoraan Jumalalle ja vievät meidät hänen luokseen: sinun nimesi, sinun valtakuntasi, sinun tahtosi.

Viimeiset neljä koskevat meitä ja Jumalan täyttämiä tarpeita: anna meille, anna meille anteeksi, älä saata meitä, päästä meidät.

Jokapäiväinen leipämme

Isä meidän -rukouksessa oleva pyyntö antaa meille jokapäiväinen leipämme sisältää monia merkityksellisiä kerroksia. Ilmeisin, ehkä ensimmäiseksi mieleen tuleva on ilmaista ruoan tarpeemme. Ei ole mitään järkeä pyytää mitään muuta, jos meillä ei ole ruokaa joka pitäisi meidät hengissä, joten pyydämme ruokaa ennen mitään muuta.

Kun haluamme ruokaa, me haluamme myös paljon muuta. Haluamme rauhaa, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta kaikille. Jokapäiväisen leivän pyytäminen on sitä, että nälkämme tyydytetään – aivan kaikki.

Miksi pyytää leipää? Miksei suoraan ruokaa? Leipä on yksi peruselintarvike Pyytäessämme leipää pyydämme, että kaikki perustarpeet täytetään. Pyytäessäsi leipää voit pyytää suojaa, ruokaa, vaatteita ja terveydenhuollon tarpeita. Se on oikeastaan vetoomus ihmisarvon puolesta.

Anteeksiantaminen

Kahden eri evankeliumin rukouksissa on sanamuodossa yksi ero.

Matteuksen evankeliumissa sanotaan: ”Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa.” Luukkaan evankeliumissa taas lukee: “Anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille velassa.”

Molemmissa teksteissä näytetään anteeksiannon kaksi puolta. Sekä Matteus että Luukas ymmärtävät, että Jumala on antanut meille anteeksi velkamme, antamalla meille Jeesuksen. Näin olemme saaneet parannettua suhteemme Jumalaan ja saamme armon antaa anteeksi muille. Siksi meidät on kutsuttu antamaan anteeksi toisten puolesta, koska olemme saaneet tämän saman anteeksiannon Jumalalta.

Opetus rukouksesta vuorisaarnassa

Vuorisaarnassa Jeesus antaa meille ohjeet rukoukseen. Hän antaa meille Isä meidän -rukouksen esimerkkinä oikeista sanojen käytöstä. Hän opettaa, että avain rukoukseen on usko Jumalan voimaan ja luottamus Jumalan rakkauteen.

Jeesus varoittaa meitä käyttämästä rukousta välineenä asettua muiden yläpuolelle ja ehdottaa, että meidän olisi parasta rukoilla ollessamme suljettujen ovien takana ja yksin Jumalan kanssa. Hän opettaa myös, että rukousta ei voi käyttää peittelemään “pahaa elämää”, vaan rukouksiin on liityttävä myös hyviä tekoja.

Kristittyjen yhteys

Yhä tänäkin päivänä kristityt ympäri maailmaa rukoilevat omalla kielellään Isä meidän -rukouksen sanoin. Rukouksen alku, Isä meidän, myös yhdistää kristittyjä, kun rukoilemme yhteistä isäämme, emmekä vain minun isääni.