Tuellasi on merkitystä

Voit auttaa meitä, tukea toimintaamme ja osallistua Jeesuksen lähetyskäskyn toteuttamiseen monella eri tavalla.

Miten autat?

1. RUKOILE

Pyydämme rukoilemaan toimintamme puolesta. Johdata meitä uusissa kanavissa ja johdata Kristukselle nälkäiset ihmiset internetsivuillemme sekä sosiaalisen median kanavien pariin. Jotta jokaisella olisi mahdollisuus tuntea Jeesus.

2. KERRO MUILLE

Jotta ihmiset tuntisivat Jumalan, on heidän kuultava hänestä. Löytääkseen tämän sivuston sekä sosiaalisen median kanavat, on ihmisten löydettävä niiden pariin. Kerro tästä sivusta muille ja kutsu esimerkiksi Facebook-ystäviäsi suoraan tykkäämään sivusta.

Haluatko Livekirkon fyysisiä esitteitä vietäväksi esimerkiksi seurakuntasi ilmoituspöydälle? Laita sähköpostia markus@livekirkko.fi ja toimitamme niitä sinulle! 

3. LIITY KANNATUSJÄSENEKSI

Livekirkko ry toimii vain ja ainoastaan vapaaehtoisvoimin, mutta lisenssit, mainonta, nettisivujen palvelimet, kalustokulut, kirjanpito- ja pankkikulut sekä muut juoksevat maksut eivät ole mahdollisia ilman kannatusjäseniämme ja heidän arvokasta tukeaan.

4. RAHALAHJA

Rahallisen tuen ja lahjoitusten avulla työmme on mahdollista. Rahalahja menee lyhtentämättömänä evankeliumin levittämisen työhön.

TEKSTIVIESTI

LAHJOITA 1€, lähetä tekstiviesti 1 LIVEKIRKKO numeroon 16588

LAHJOITA 5€, lähetä tekstiviesti 5 LIVEKIRKKO numeroon 16588

LAHJOITA 10€, lähetä tekstiviesti 10 LIVEKIRKKO numeroon 16588

LAHJOITA 20€, lähetä tekstiviesti 20 LIVEKIRKKO numeroon 16588

LAHJOITA 40€, lähetä tekstiviesti 40 LIVEKIRKKO numeroon 16588

MOBILEPAY

MobilePay-lahjoitusnumero 15745

Puhelimella avaat boxin tällä linkillä.

MobilePaylla lahjoittaminen onnistuu ilman käteistä.

Lahjoitustapa on nopea ja turvallinen kaikille älypuhelinten omistajille riippumatta siitä, minkä pankin asiakkaita he ovat.

MobilePay-lahjoittajan ohjeet

1. Avaa MobilePay-sovellus ja kirjaudu sisään.
2. Syötä haluamasi lahjoitussumma.
3. Paina Valitse vastaanottaja -tekstiä, syötä lahjoitusnumero Valitse vastaanottaja -kenttään, valitse Jatka.
4. Hyväksy maksu pyyhkäisemällä näytön alareunasta

TILISIIRTO

Voit antaa kertalahjoituksen tai esimerkiksi kuukausittaisen tukesi seuraavalle tilille
Nordea:
FI04 1544 3000 2970 49, NDEAFIHH

Tekstikenttään "lahjoitus" tai oma viestisi. Saaja: Livekirkko ry.

 

FACEBOOK

Voit luoda varainkeruukampanjan Facebookissa helposti esimerkiksi syntymäpäiväkeräyksesi johdosta alla olevaa linkkiä käyttäen
https://www.facebook.com/fund/livekirkko/

Mikäli sinulla on kysyttävää, autamme sinua mielellämme!

Rahankeräyslupa RA/2022/1156

Rahankeräysluvan saaja
Livekirkko ry

Rahankeräysluvan myöntäjä
Helsingin poliisilaitos

Rahankeräysluvan numero 
RA/2022/1156

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään:
1) Livekirkko.fi ­sivuston ja sen alasivujen ylläpitokulut
2) Palvelun, toiminnan ja yhdistyksen markkinointi. Sosiaalisen median mainonta,
somekanavien kehittäminen ja sisällöntuotanto sekä hakukonemainonta
3) Videotuotantojen toteuttaminen, kalusto­, lisenssi­ ja vuokra­/tekniikkakulut
4) Yhdistyksen tarjoaman mobiilisovelluksen ylläpito­ ja kehityskulut
5) Mahdolliset henkilöstö­ ja toimitilakulut siltä osin, mitä ne koskevat edellä mainittuja tarkoituksi

Toimeenpanoaika
Rahankeräys on voimassa 18.08.2022 alkaen. 

Rahankeräystilit
Nordea:
FI04 1544 3000 2970 49, NDEAFIHH

Liity Livekirkon kannatusjäseneksi!

LIVEKIRKKO RY

Livekirkko ry

Rekisterinumero:
221449

Y-tunnus:
2956035-1

Kotipaikka:
Helsinki

Sähköposti:
yhdistys@livekirkko.fi

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Livekirkko ry
ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on lähentää ihmisten suhdetta Kristukseen, mahdollistaa oman uskon harjoittaminen ja kehittäminen kristillisten ohjelmien ja sosiaalisen median avulla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– kehittää ja lähettää suoria striimauksia sekä lähetyksiä paikallisseurakunnista, jotta kirkkoon kykenemättömät voisivat harjoittaa hengellisyyttään missä ja milloin vain
– tukee muita toiminnan tarkoituksen mukaisia hankkeita välittämällä tietoa, tarjoamalla ammattitaitoa ja taloudellista tukea
– välittää voittoa tavoittelematta hengellistä materiaalia
– luo yhteyksiä erilaisiin sidosryhmiin ja välittää informaatiota niiden toiminnasta

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4§ Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5§ Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksuvelvollisuutta.

6§ Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

10§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
8. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
9. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Päätöksentekojärjestys
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

15§ Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta
– sähköpostitse
– yhdistyksen kotisivuilla.

16§ Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ JA SEN YHTEYSTIEDOT

Livekirkko Ry
c/o Reindeer Productions Oy, Viljatie 4 C 23, 00700 Helsinki | Yhdistysrekisterinumero 221.449 | yhteys@livekirkko.fi

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Markus Kuisma
markus@livekirkko.fi

REKISTERIN NIMI:

Livekirkko ry:n tietosuojarekisteri.

MITÄ TIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

MIHIN HENKILÖTIETOJA KÄYTETÄÄN?

Henkilötietoja käytetään:

  • Jäsenyyden ja mahdollisen asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Markkinointitarkoituksiin
  • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

KUINKA KAUAN HENKILÖTIETOJANI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

TIETOJEN LUOVUTUS KOLMANSILLE OSAPUOLILLE:

Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille palveluiden käytön sujuvuuden parantamiseksi. Yhteistyökumppanimme vastaavat osaltaan tietosuoja-asetusten noudattamisesta EU-alueella. Uutiskirje- ja analytiikkayhteistyökumppanimme MailChimp sekä Google saattavat siirtää tietoja EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden sisällä, joiden Euroopan Komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

ASIAKKAAN OIKEUDET ASIAKKAANA SINULLA ON SEURAAVAT OIKEUDET:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus

SUORAMARKKINOINNIN SUOSTUMUKSET JA KIELLOT:

Asiakkaalla on mahdollisuus tilata uutiskirje.
Uutiskirjeen voi perua suoraan uutiskirjeen viestissä olevan linkin kautta.

KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ:

Sivustomme käyttää evästeitä. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita vierailemasi sivut tallentavat käyttämällesi tietokoneelle tai päätelaitteelle. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helpompaa ja nopeampaa ja auttavat meitä tarjoamaan sinulle paremman käyttäjäkokemuksen.Voimme esimerkiksi kohdentaa viestintäämme sinulle sopivaksi sen mukaan, millä sivullamme olet vieraillut.

Sivuston teknisen toiminnan ja käytön kannalta jotkin evästeet ovat välttämättömiä. Lisäksi saatamme käyttää suorituskykyä mittaavia ja toimintaa seuraavia evästeitä. Suorituskykyä mittaavia evästeitä käytämme parantamaan sivustomme toimintaa seuraamalla, miten käyttäjät sivustoamme käyttävät. Näiden keräämä tieto on anonyymia ja sitä käytetään parantamaan verkkosivujen toimivuutta.

Toimintaa seuraavia evästeitä käytämme käyttäjän tunnistamiseen ja seurantaan. Ne voivat sisältää myös käyttäjään kohdistettavia yksityistietoja, kuten nimi- ja osoitetietoja. Sivustolla on kuitenkin vain ne tiedot, jotka olet itse sille antanut. Myös sivuston käyttöhistoriaasi voidaan hyödyntää, jotta voimme tarjota kohdennetumpaa palvelua.

Sivustomme saattaa hyväksyä myös kolmannen osapuolen lähettämiä evästeitä. Esimerkiksi Facebookin tai Googlen mainoksia sisältävät verkkosivustot saattavat lähettää tietokoneellesi evästeitä käynnin aikana. Näistä evästeistä vastaavat kolmannen osapuolen toimijat itse. He ilmoittavat evästekäytännöistään omilla sivuillaan.

Evästeet voivat olla väliaikaisia tai pysyviä. Väliaikaiset poistuvat päätelaitteeltasi, kun suljet selaimen. Pysyvät evästeet säilyvät pidemmän, ennalta määritellyn ajan. Voimme käyttää sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä.

Lisää tietoa evästeistä löydät myös Viestintäviraston verkkosivustolta osoitteesta: https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html

HALUATKO POISTAA EVÄSTEEMME?

Voit päättää itse verkkoselaimen asetuksia muuttamalla, missä määrin haluat sallia evästeiden toiminnan tietokoneessasi. Voit estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa jo tallennetut evästeet ja pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä.

Evästeet voit poistaa selainohjelmasi ohjeiden mukaan.

Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja.

RAHALAHJA

Voit antaa kertalahjoituksen tai esimerkiksi kuukausittaisen tukesi seuraavalle tilille
Nordea:
FI04 1544 3000 2970 49, NDEAFIHH

Tekstikenttään "lahjoitus" tai oma viestisi. Saaja: Livekirkko ry.

---

MobilePay-numero: 15745

Puhelimella avaat boxin tällä linkillä.

---

LAHJOITA 10€, lähetä tekstiviesti 10 LIVEKIRKKO numeroon 16588

LAHJOITA 20€, lähetä tekstiviesti 20 LIVEKIRKKO numeroon 16588

Jeesus on antanut meille selkeän tehtävän.

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.
- Matt. 28: 19-20

-- Mutta sitä ennen on evankeliumi julistettava kaikille kansoille.
- Mark. 13: 10

Miten saamamme varat hyödynnetään? Mitä Livekirkko tekee?

Livekirkon varallisuus ja saamat tuet käytetään evankeliumin levittämiseen internetin välityksellä. Tuotamme live-lähetyksiä seurakunnista, rakennamme yhteisöä sosiaalisen median kanavien laadukkaiden sisältöjulkaisujen kautta, ylläpidämme tätä sivustoa sekä mobiilisovelluksiamme!

Läpinäkyvyyden edistämiseksi voimme sanoa, että näet jäsenmaksullesi vastineen päivittäin, viikoittain ja kuukausittain esimerkiksi näiden sivujen kautta!

Kalusto, lisenssimaksut, palvelinkulut ja muut vastaavat kuluerät ovat pakollisia vastaavan palvelun pyörittämiseksi.

Tällä hetkellä Livekirkko ei saa tukea esimerkiksi Kirkkohallitukselta!

 

HENGELLISET LÄHETYKSET

Toteutamme hartausvideoita, kuten hetkihartaudet ja suositut Toivoa! -videohartaudet.

Rukousalttarit ovat keränneet lukuisittain yleisöä rukoilemaan yhdessä kynttilän ja ikonin äärelle raamatuntekstejä ja rentouttavaa musiikkia kuunnellen.

Lähetämme myös suoratoistona jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia paikallisseurakunnista.

 

KRISTILLINEN SISÄLTÖ SOSIAALISESSA MEDIASSA

Luomme hartaussisältöä arjen kiireessä hiljentymiseen. Lyhyitä, meditatiivisia päivityksiä on helppo jakaa ja tällä hetkellä Raamatun sana tavoittaa #Viikkohartaus-kampanjamme avulla tuhansia ihmisiä viikoittain!

sivuston kehittäminen

Livekirkon kivijalka on aina ollut laadukas kotisivu. Maaliskuun 2019 alussa lanseeraamamme uusittu sivusto tulee tarjoamaan kaiken lisäksi myös minihartauksia, meditatiivisia hengähtämisen paikkoja, hengellisiä tekstejä sekä laadukkaan tietopankin arjen kristilliseen elämään!

Sivustoa kehitetään jatkuvasti ja uutta sisältöä tulee säännöllisesti!

 

LIVEKIRKKO-SOVELLUS

Kesäkuussa 2020 lanseerasimme Livekirkko-sovelluksen älypuhelimille, jotta Jumalan sanan löytäminen olisi entistä helpompaa! Sivuston sisältö, videot, podcastit ja rukouspalvelu on kääritty kätevään ja kompaktiin muotoon puhelimille. Lue lisää täältä.

ULKOLÄKSYT

Rippikoulu on kristillisen kirkkomme yksi väkevä perusta. Ulkoläksyt (mm. Isä meidän -rukous, Uskontunnustus, Herran siunaus) ovat uskomme kulmakiviä. Tuottamamme Ulkoläksyt-peli auttaa oppimaan ulkoläksyt hauskalla ja motivoivalla tavalla. Näin kristinuskon opetukset jäävät helposti mieleen ja Jumalan ja Pyhän Hengen työ ihmisessä voivat jatkaa toimintaansa!

SAARNAPODCASTIT

Nykyihmisen liikkuvassa ja kiireisessä arjessa pysähtyminen Jumalan sanan äärelle saattaa olla haasteellista. Livekirkon saarna-podcastit mahdollistavat saarnojen kuuntelemisen missä ikinä oletkaan – myös suosituimmilla podcast-alustoilla mm. Apple- ja Google Podcastissa sekä Spotifyssä.

markkinointi

Jotta ihmiset tavoittaisivat sivustomme ja voisimme auttaa heitä löytämään Kristuksen, tarvitsemme markkinointia. Iso merkitys on nk. ”puskaradiolla”, mutta käytämme yleisön tavoittamiseen myös maksettua mainontaa.