Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.
Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle
ja olkoon sinulle armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi
ja antakoon sinulle rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.

“Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua.” Jae, jota pidetään yhtenä Raamatun kauneimmista siunauksista ja todennäköisesti laajimmin käytettynä siunauksena. Herran siunaus löytyy Raamatun alkupuolelta, Neljännestä Mooseksen kirjasta.

Herran siunaus on suuremman siunauskohdan ensimmäinen rivi. Tämä jae on tärkeä, koska se tulee suoraan Jumalan sydämestä. Jumala puhuu tässä Moosekselle, jonka oli tarkoitus opettaa Aaronille, Mooseksen veljelle, sekä hänen pojilleen tapa, jolla heidän tulisi siunata Israelin lapsia. Tämä siunaus on tullut tunnetuksi myös Aaronin siunauksena, koska se opetettiin Aaronille ja papeille siunauksena, jota heidän tuli käyttää.

Tuolla hetkellä se oli erittäin merkittävä siunaus Jumalalta ja se on sitä edelleen. Voimme käyttää tätä siunauksena kaikille Jumalan rakkaille seuraajille. Siunaus osoittaa Jumalan suurta rakkautta lapsiaan kohtaan sekä hänen tahtoaan, että meillä olisi hyvyys ja rauha niin sydämessämme kuin elämässämme.

Mitä “Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua” tarkoittaa?

Tämän jakeen heprealainen sana, joka on käännetty ”siunaukseksi”, on barakh . Tällä sanalla on syvempi merkitys heprean kielessä – merkitys, joka viittaa Jumalan kunnioittavaan huolenpitoon. Tämä sana kertoo lukijoille, että Jumala antaa lapsilleen sen, mitä he tarvitsevat.

Tämän jakeen heprealainen sana, joka on käännetty ”varjella”, on shamar . Shamar tarkoittaa suojella ja suojella. Tämä sana viestii meille, että Jumala asettaa eräänlaisen suoja-aidan lastensa ympärille.

Kaiken kaikkiaan tämän siunauksen ensimmäinen rivi tarkoittaa, että kun Jumala ”siunaa ja varjelee sinua”, Hän huolehtii sinusta ja suojelee sinua. Mikä ihmeellinen siunaus! Kun sanomme tämän siunauksen jollekulle toiselle, pyydämme Jumalan hyvää huolenpitoa ja puolustusta hänen elämäänsä. Tämä on voimakas siunaus, joka kutsuu Jumalaa voimallisin tavoin täyttämään tarpeemme.

Herran siunauksen jatko ”Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle” on myös merkittävä.

Kun Jumala saa kasvonsa loistamaan jollekin, se on Jumalan suosion saamista. Jumala haluaa, että hänen lapsensa saavat hänen suosionsa elämäänsä. Lisäksi tämä siunaus pyytää ja puhuu Jumalan armosta ja rauhasta ja siitä, että Jumala muistaisi siunattua. Tämän siunauksen puhui Jumala ja se näyttää meille tarkalleen, mitä hän haluaa lapsilleen; rauhaa ja armoa ja hyvyyttä kaikkina heidän päivinään.

Mikä ihmeellinen Jumala, joka haluaa antaa tämän suuren siunauksen seuraajilleen. Tämä siunaus on merkittävä osoitus siitä, kuinka syvää Jumalan rakkaus ja huolenpito uskovia kohtaan on.

Miksi israelilaisia ​​siunattiin?

Tämän siunauksen antoi Jumala, jotta Aaron ja hänen pappinsa ”siunaisivat Israelin lapsia hänen nimeensä” (ks . 4. Moos. 6:27 ). Israelilaisia ​​siunattiin, jotta heidät merkittäisiin Jumalan lapsiksi ja he yksin saisivat Jumalan hyvyyden elämässään. Loppuosa tästä siunauksesta vaatii Jumalan armoa, rauhaa ja kasvoa. Israelilaisia ​​siunattiin, koska he olivat Jumalan valittua kansaa.

Aaronin siunausta käytetään edelleen juutalaisuudessa. Juutalaiset käyttävät tätä siunausta monin eri tavoin. Sitä lausutaan sapattina, joka on viikoittainen juhla. Siunausta käytetään myös muina juhlapäivinä, tärkeissä tapahtumissa ja virstanpylväissä juutalaisen ihmisen elämässä. Tämä siunaus on edelleen lähellä juutalaisten sydäntä ja osa heidän hengellistä elämäänsä ja perinteitään.

Tätä siunausta käytetään laajalti myös kristinuskossa. Sitä löytyy liturgioista, palvontalauluista, hartaustilaisuuksista, ja sitä käytetään siunauksena monissa jumalanpalveluksissa ja hengellisissä toimituksissa. Se on merkittävä siunaus, joka palvelee edelleen uskovien elämää ja vaikuttaa heidän elämäänsä.

Mitä on siunaus?

Tätä jaetta käytetään yleisesti jumalanpalveluksen lopussa siunauksena. Tämä erityinen siunaus, joka löytyy 4. Moos. 6:24–26, on tärkeä ja merkittävä siunaus, jota voimme edelleen käyttää.

Liki kaikki pastorit, ainakin SUomessa, käyttävät tätä siunausta jumalanpalveluksen, vihkimisen tai kasteen lopussa. Se on sopiva siunaus, jota käytetään julistaessamme ja rukoillessamme Jumalan siunausta, turvaa ja suojelua uskoville. Tämä Aaronin siunaus, jota nyt siunauksena käytetään, on muistutus Jumalan uskollisuudesta ja rakkaudesta meitä ihmisiä kohtaan.

”Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua” on silmiinpistävä siunaus, jota juutalaiset ja kristityt ovat käyttäneet kautta historian. Se on tapa rukoilla ja pyytää avuksi Jumalaa, joka auttaa ja varjelee niitä, jotka uskovat häneen ja seuraavat häntä. Tämä siunaus, joka tulee suoraan Jumalalta, muistuttaa meitä hänen rakkaudestaan, huolenpidostaan ​​ja hyvyydestään hänelle rakkaiden lastensa elämässä.

Tämä siunaus on kaikille.Se on annettu Jumalalta Moosekselle ja Aaronille, erityisesti Jumalan lapsia varten. Se on siunaus, jota oli tarkoitus “lähettää”, käyttää eteenpäin. Se osoittaa Jumalan tahdon siunata, suojella, huolehtia ja rauhoitella hänen seuraajiaan. Se on siunaus, joka auttaa meitä kokemaan ja ymmärtämään Jumalan valtavan rakkauden.