Jeesus sanoi opetuslapsilleen:
”Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat
raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä
ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä
puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää
hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät.
Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se,
joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.
Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra! Sinun nimessäsihän me profetoimme, sinun
nimessäsi me karkotimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja.’
Mutta silloin he saavat minulta vastauksen: ’En tunne teitä. Menkää pois minun luotani,
vääryydentekijät!’”

Evankeliumiteksti: Matt. 7: 15–23

Mikä on totuus? Tätä kysymme usein erilaisissa tilanteissa ja erilaisiin asioihin liittyen. Arkielämässä vastaan tulee tilanteita, joissa joudumme pohtimaan totuutta. Kerrommeko toisillemme totuuden vai valehtelemmeko, kerrommeko koko totuuden jostakin asiasta vai muunteleeko sitä. Etsimme totuutta myös esimerkiksi tieteellisissä kysymyksissä, tai vaikka maailman synnyn kohdalla. Myös jokainen uskonto antaa oman totuutensa.

Jeesus varoittaa tämän päivän evankeliumitekstissä vääristä profeetoista. Tämä ei ole ainut kerta, kun Jeesus varoittaa opetuslapsiaan vääristä profeetoista. Esimerkiksi Markuksen evankeliumissa Jeesus puhuu lopun ajoista ja sanoo opetuslapsilleen: ”Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä johtaakseen, jos mahdollista, valitut harhaan. Pitäkää varanne. Minä olen ennalta ilmoittanut teille kaiken.”(Mark. 13:22–23)

Uudessa testamentissa myös ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä annetaan ohjeita väärien profeettojen varalta: Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka kieltää Jeesuksen, ei ole Jumalasta. (1. Joh. 4:2-3) 

Väärä profeetta on siis sellainen, joka väittää julistavan totuutta Jeesuksen nimessä, mutta johtaa harhaan. Susi lampaiden vaatteissa. Mutta miksi Jeesus näin painokkaasti varoittaa näistä vääristä profeetoista? Varmasti suurin syy oli varoittaa opetuslapsia ja muita Jeesuksen kuulijoita, sekä myös meitä myöhempiä kuulijoita. Jeesus kehottaa pysymään totuudessa ja varomaan harhaanjohtajia. Mutta Jeesus halusi varoittaa opetuslapsiaan myös itse sortumasta väärien profeettojen kaltaisiksi. 

Jeesus sanoo: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon”. Taivasten valtakuntaan Jeesuksen mukaan pääsee siis se, joka tekee taivaallisen Isän tahdon. Mikä on tämä Jumalan tahto? 

Jumalan tahto on, että elämme yhteydessä häneen. Jeesus toi kuolemallaan yhteyden meidän ihmisten ja Jumalan välille.  Ei taivasten valtakuntaan pääse vain sanomalla tekevänsä jotain Jeesuksen nimessä, kuten väärät profeetat tekevät, vaan taustalla pitää olla aito usko Jeesukseen, ja tämä usko tulee myös elää todeksi. 

Jumalan valtakunnan löytää vain Jeesuksen kautta ja vain uskomalla Jeesukseen ihminen pelastuu. Koska Jeesus on totuus. Jeesus sanoo itsestään Johanneksen evankeliumissa: ”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani”. (Joh. 14:6).