Rukous on kristityn elämän ydintä ja keskeinen osa hengellistä yhteyttä Jumalan kanssa. Raamattu opettaa meille monin tavoin rukouksen merkityksestä, mukaan lukien rukouspyyntöjen tekemisestä, niiden vastaanottamisesta sekä rukouspyyntöjen kautta saatavasta voimasta ja lohdusta. 

Rukouspyyntöjen tekeminen

Raamattu rohkaisee meitä tuomaan kaikki huolemme Jumalan eteen rukouksen kautta. Filippiläiskirjeen 4:6 sanoo: ”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon.” Tämä jae kehottaa meitä olemaan huolehtimatta mistään, vaan sen sijaan tuomaan kaikki tarpeemme Jumalan eteen rukouksessa. Rukouspyynnön tekeminen on siis uskon ilmaus, tunnustus siitä, että tarvitsemme Jumalan apua ja ohjausta elämässämme.

Jaakobin kirjeessä 5:16 meitä kehotetaan tunnustamaan toisillemme syntimme ja rukoilemaan toistemme puolesta, jotta voisimme parantua. ”Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.” Tässä kohdassa korostetaan yhteisön merkitystä ja sitä, miten tärkeää on tukea toisiamme rukouksin. Rukouspyynnön esittäminen toiselle kristitylle luo yhteyden, jossa jaetaan elämän haasteita ja tuetaan toisia hengellisesti.

Rukouspyyntöjen vastaanottaminen

Kun joku luottaa meihin tuomalla esille rukouspyyntönsä, se on merkki luottamuksesta ja yhteydestä. Vastaanottamisen hetkellä meillä on mahdollisuus osoittaa rakkautta, myötätuntoa ja tukea. Roomalaiskirjeen 12:12 kehottaa meitä olemaan ”ilossa kärsivällisiä, hädässä kestäviä, rukouksessa hartaita.” Tämän jakeen valossa voimme ymmärtää, että rukouspyyntöjen vastaanottaminen ja niihin vastaaminen rukouksin on osa kristillistä velvollisuuttamme ja rakkauden ilmausta lähimmäisillemme.

Rukouksessa oleminen toisten puolesta ja heidän tarpeidensa esille tuominen Jumalan eteen on voimakas teko, joka voi muuttaa tilanteita ja sydämiä. Apostolien tekojen 12. luvussa kerrotaan, kuinka varhainen kirkko kokoontui yhteen rukoilemaan ahkerasti Pietarin puolesta, kun hän oli vangittuna. Jumala vastasi heidän rukouksiinsa ihmeellisellä tavalla vapauttamalla Pietarin. Tämä osoittaa, kuinka yhteinen rukous ja toisten puolesta esitetyt rukouspyynnöt voivat tuoda voimaa ja toivoa haastavissa tilanteissa.

Rukouspyyntöjen voimaannuttaminen

Raamattu opettaa, että rukous on voimakas ja tehokas. Jaakobin kirjeen 5:16 jatkuu sanomalla, että ”vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.” Tämä tarkoittaa, että kun me rukoilemme Jumalaa vilpittömästi ja uskossa, rukouksemme voivat vaikuttaa suuria asioita. Rukouspyyntöjen esittäminen ja niiden puolesta rukoileminen voivat siis todella tuoda muutosta ja voimaannuttaa sekä rukoilijaa että niitä, joiden puolesta rukoillaan.

Efesolaiskirjeen 6:18 kehottaa meitä rukoilemaan ”kaikenlaisissa rukouksissa ja anomuksissa” ja olemaan siinä ”alituisesti valppaina ja kestäväisiä kaikkien pyhien puolesta.” Tämä ohjeistus korostaa, että meidän tulee olla jatkuvassa rukousyhteydessä Jumalan kanssa, ei ainoastaan omien tarpeidemme vuoksi, vaan myös yhteisömme ja koko maailman tarpeiden vuoksi. Rukouspyyntöjen kautta me voimme tuoda esille kaikki asiat, jotka painavat sydäntämme, uskoen, että Jumala kuulee ja toimii.

Rukouspyynnöt

Yhteenvetona voidaan todeta, että rukouspyyntöjen tekeminen, vastaanottaminen ja niihin vastaaminen rukouksin ovat olennaisia osia kristillistä elämää. Ne kertovat uskosta Jumalan voimaan ja rakkauteen sekä yhteydestä toisiimme kristittyinä. Kun tuomme esille rukouspyyntöjämme ja rukoilemme toistemme puolesta, me rakennamme yhteisöä, joka seisoo lujana uskossa ja rakkaudessa, luottaen siihen, että Jumala kuulee rukouksemme ja toimii niiden mukaisesti.

Esirukous

Haluatko jättää esirukouspyynnön tai lukea valmiita rukouksia? Kurkkaa tämä sivu