Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti.

Matt. 28:18–20

Kristuksen merkittävä tehtävä

Kastekäsky ja/tai lähetyskäsky esiintyy evankeliumikirjoissa Jeesuksen ilmestyessä opetuslapsilleen ylösnousemuksen jälkeen. Hän käskee opetuslapsia lähtemään liikkeelle maailmaan ja tekemään kaikista kansoista uusia opetuslapsia. Tämä tapahtuu “kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.”

Jeesus lisää vielä opetuslapsilleen: ”ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Suuri ja motivoivakin lupaus tehtävän suorittamiseen

Lähetyskäskyn merkitys

Jeesus julistaa, että hänellä on valta niin jumalallisena kuin ihmisluontoisena persoonana. Taivaassa ja maan päällä. Tämä ihmisluonto on nyt tallannut viimeisen vihollisen, kuoleman. (1. Kor. 15:20-28)

Herramme viimeinen käsky maan päällä, on elää yhdessä, kunnes Hän palaa jälleen. Opetuslapsia ei voi tehdä ihmisen voimalla, vaan ainoastaan ​​Jumalan voimasta. Ylösnousemuksen voima ja vapautus ei ole vain Jeesukselle itselleen, vaan se annetaan kaikille uskoville kristillistä elämää ja tehtävää varten.

Kristus itse on läsnä jokaisessa uskovassa ja seurakunnassa aina, sekä henkilökohtaisesti että Pyhässä Hengessä, sillä kumpaakaan ei voida erottaa toisistaan. ”Maailman loppuun asti” ei tarkoita, että meidät erotettaisiin hänestä maailman lopussa. Hän on kanssamme nyt ja iankaikkisesti ja iankaikkisesti.