Raamatun kirjat, niiden nimet ja lyhenteet

Vanhan testamentin kirjat

Kirjan nimi Lyhenne
Ensimmäinen Mooseksen kirja 1. Moos.
Toinen Mooseksen kirja 2. Moos
Kolmas Mooseksen kirja 3. Moos
Neljäs Mooseksen kirja 4. Moos
Viides Mooseksen kirja 5. Moos
Joosuan kirja Joos.
Tuomarien kirja Tuom.
Ruutin kirja Ruut
Ensimmäinen Samuelin kirja 1. Sam.
Toinen Samuelin kirja 2. Sam.
Ensimmäinen kuninkaiden kirja 1. Kun.
Toinen kuninkaiden kirja 2. Kun.
Ensimmäinen aikakirja 1. Aik.
Toinen aikakirja 2. Aik
Esran kirja Esra
Nehemian kirja Neh.
Esterin kirja Est.
Jobin kirja Job
Psalmien kirja Ps.
Sananlaskujen kirja Sananl.
Saarnaajan kirja Saarn.
Laulujen laulu Laul. l.
Jesajan kirja Jes.
Jeremian kirja Jer.
Valitusvirret Valit.
Hesekielin kirja Hes.
Danielin kirja Dan.
Hoosean kirja Hoos.
Joelin kirja Joel
Aamoksen kirja Aam.
Obadjan kirja Ob.
Joonan kirja Joona
Miikan kirja Miika
Nahumin kirja Nah.
Habakukin kirja Hab.
Sefanjan kirja Sef.
Haggain kirja Hagg.
Sakarjan kirja Sak.
Malakian kirja Mal.

 

Uuden testamentin kirjat

Kirjan nimi Lyhenne
Evankeliumi Matteuksen mukaan Matt.
Evankeliumi Markuksen mukaan Mark.
Evankeliumi Luukkaan mukaan Luuk.
Evankeliumi Johanneksen mukaan Joh.
Apostolien teot Ap. t.
Kirje Roomalaisille Room.
Ensimmäinen kirje korinttilaisille 1. Kor.
Toinen kirje korinttilaisille 2. Kor.
Kirje galatalaisille Gal.
Kirje efesolaisille Ef.
Kirje filippiläisille Fil.
Kirje kolossalaisille Kol.
Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 1. Tess.
Toinen kirje tessalonikalaisille 2. Tess.
Ensimmäinen kirje Timoteukselle 1. Tim.
Toinen kirje Timoteukselle 2. Tim.
Kirje Titukselle Tit
Kirje Filemonille Filem.
Kirje heprealaisille Hepr.
Jaakobin kirje Jaak.
Ensimmäinen Pietarin kirje 1. Piet.
Toinen Pietarin kirje 2. Piet.
Ensimmäinen Johanneksen kirje 1. Joh.
Toinen Johanneksen kirje 2. Joh.
Kolmas Johanneksen kirje 3. Joh.
Juudaksen kirje Juud.
Johanneksen ilmestys Ilm.

 

Vanhan testamentin apokryfikirjat

Kirjan nimi

Lyhenne

Tobitin kirja

Tob.

Juditin kirja

Judit

Kreikkalainen Esterin kirja

Kr. Est.

Ensimmäinen makkabilaiskirja

1. Makk.

Toinen makkabilaiskirja

2. Makk

Viisauden kirja

Sirakin kirja

Barukin kirja

Bar.

Jeremian kirje

Jer. k.

Danielin kirjan lisäykset

Dan. lis.

Manassen rukous

Man. r.