Materiaalipankki

Tutustu erilaisiin Raamatun sisältöihin sekä muuhun kristilliseen materiaaliin!

Kymmenen käskyä

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.
2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.
3. Pyhitä lepopäivä.
4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
5. Älä tapa.
6. Älä tee aviorikosta.
7. Älä varasta.
8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.
9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.
10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.

(Katekismus, 1999)

Ensimmäiset kolme käskyä kuvaavat ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta sekä uskoa. Käskyt 4-10 antavat ohjeita ihmisten välisiin suhteisiin. Käskyt antavat siis ohjeita jumalanrakkauden ja lähimmäisenrakkauden kanssa elämiseen maailmassa.

Jeesus antoi meille elämänohjeeksi nk. ”Rakkauden kaksoiskäskyn”:

Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

Luuk. 10: 27

Kukaan ei pysty olemaan täydellinen ja noudattamaan täysin jokaista Jumalan käskyä. Käskyjen tarkoitus onkin johdattaa meitä lähemmäs Jumalaa ja elämään hänen tahtonsa mukaisesti. Käskyihin peilaten huomaamme omat virheemme, rikkomuksemme ja itsekkyytemme. Tärkein asia on usko Jumalaan, sillä hänen rakkaudellaan voimme tehdä hyvää myös toisille.