Syksy on aikaa, jolloin luonto alkaa valmistautua talven tuloon. Lehdet vaihtavat värinsä ja putoavat puista, päivät lyhenevät ja pimenevät. Kylmyys ja sateet saavat meidät vetäytymään sisätiloihin, takkatulen ja lämpimien peittojen suojaan. Tämä vuodenkierron hetki voi olla oivallinen aika pysähtyä miettimään omaa suhdettamme Luojaan.

 

Syksy muistuttaa meitä elämän kiertokulusta. Niin kuin luonto valmistautuu talven lepoon, meidänkin on hyvä hetkeksi pysähtyä ja miettiä, mihin suuntaamme elämässämme. Syksy saattaa tuoda mukanaan myös haikeutta ja surua menetetystä ajasta, mutta se voi samalla olla tilaisuus kääntyä Jumalan puoleen ja etsiä Hänen lohdutustaan ja johdatustaan.

 

Raamatussa sanotaan: ”Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, ja pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.” (Psalmi 34:19). Syksyn pimeydessä ja kylmyydessä voimme löytää Jumalan läsnäolon lämpimänä sylinä, joka lohduttaa ja rohkaisee.

 

Kun ilta pimenee ja sytytämme kynttilöitä tuomaan valoa kotiimme, voimme myös muistaa, että Jumala on meidän valomme pimeydessä. Raamatussa sanotaan: ”Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani.” (Psalmi 119:105). Kynttilöiden lempeä loiste voi muistuttaa meitä siitä, että vaikka ympärillämme on pimeyttä, Jumalan sana ja läsnäolo voivat tuoda valoa ja toivoa elämäämme.

 

Kotona oleilu ja rauhoittuminen syksyn myötä antavat meille tilaisuuden hiljentyä ja kuunnella Jumalan ääntä. Raamatun lukeminen, rukous ja pysähtyminen voivat auttaa meitä lähentymään Jumalaa ja tuntemaan Hänen rakkautensa ja huolenpitonsa.

 

Syksyn tuoksut, kuten sateen raikkaus ja maan tuoksu, voivat muistuttaa meitä Jumalan luomistyöstä ja siitä, kuinka Hän huolehtii koko luomakunnastaan. Raamatussa sanotaan: ”Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne.” (Matteus 6:26). Samoin kuin Jumala huolehtii linnuista, Hän huolehtii myös meistä ja tuntee jokaisen tarpeemme.

 

Kotona oleilu voi olla myös tilaisuus yhteiselle ajalle perheen ja ystävien kanssa. Jaetut hetket, yhteiset rukoukset ja keskustelut voivat vahvistaa suhdettamme toisiimme ja Jumalaan. ”Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” (Matteus 18:20). Yhdessäolo ja yhteys toisiin ihmisiin voivat auttaa meitä tuntemaan Jumalan läsnäolon syvemmin ja vahvistaa uskoamme. Mikäli kotona on yksinäistä, esimerkiksi Livekirkon Facebook-ryhmässä voi keskustella!

 

Syksy on siis aika, jolloin voimme kääntyä sisäänpäin, miettiä elämämme suuntaa ja etsiä Jumalan läsnäoloa. Pimenevät illat ja kotona viettämämme hetket voivat olla tilaisuus lähentyä Jumalaa, etsiä Hänen lohdutustaan ja johdatustaan sekä vahvistaa suhdettamme Häneen. Syksyssä on siis piilossa siunaus, joka voi viedä meidät lähemmäs Jumalaa ja auttaa meitä kasvamaan uskossamme.