Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: ”Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?” He vastasivat: ”Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista.” ”Entä te?” kysyi Jeesus. ”Kuka minä teidän mielestänne olen?” Simon Pietari vastasi: ”Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.”

 

Jeesus sanoi hänelle: ”Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu.”  Matt. 16:13-19

 

”Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?” 

Näin kysyy Jeesus opetuslapsiltaan Matteuksen evankeliumissa. Ja hän saa heiltä vastauksen. He kertovat, mitä ovat kuulleet ihmisten Jeesuksesta ajattelevan. Jonkun mielestä hän on Johannes Kastaja. Kastaa ihmisiä ja julistaa syntejä anteeksi. Toisen mielestä hän on Elia. Vanhan testamentin profeetta, joka otettiin taivaaseen tulisilla kärryillä. Tai Jeremia tai joku muu profeetta, joka julisti Jumalan sanaa. 

Mutta Jeesus tarkentaa vielä kysymystään: ”Entä te? Kuka minä olen teidän mielestänne?” Hän halusi kuulla opetuslastensa ajatukset. 

Entä sinä? Jeesus esittää saman kysymyksen meille tänään tämän Matteuksen evankeliumin tekstin kautta. Oletko miettinyt mitä vastaisit? Kuka Jeesus sinun mielestäsi on? Kuka Jeesus on sinulle? Ja mitä hän merkitsee sinulle juuri tänään? 

Omaa suhdettaan Jeesukseen on välillä hyvä pysähtyä miettimään. Millainen rooli uskolla on minun elämässäni? Onko elämässäni tilaa kuunnella Jumalan ääntä? Miten hengellinen elämäni voi? 

Pietarin vastaus Jeesuksen kysymykseen oli:” Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika”. Messias-sana tulee hepreankielestä ja tarkoittaa voideltu. Pietari tunnustaa vastauksellaan uskonsa. Pietari uskoi Jeesuksen olevan Jumalan Poika, Messias, ja hän tunnusti sen. 

Jeesus vastasi Pietarin sanoihin toteamalla: ” Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni”. Nimi Pietari pohjautuu kreikan kielen sanaan kallio. Mutta mikä tarkalleen ottaen on se kallio, johon Jeesus sanoi kirkkonsa rakentavan? 

Se on Pietarin vastaus Jeesuksen kysymykseen kuka minä olen. Se on sen tunnustaminen, että Jeesus Kristus on Vapahtaja. Uskontunnustus on se kallio, jonka päälle koko kristillinen kirkko on rakennettu. Sitä ei horjuta edes kuoleman valta. 

Apostolit olivat ensimmäisiä, jotka kutsuttiin Jumalan valtakunnan työhön. He lähtivät rohkeasti levittämään evankeliumia. Heidän ansiostaan kirkko kasvoi maailmanlaajuiseksi. Mutta he eivät olleet mitenkään ihmeellisillä taidoilla varustettuja. He olivat tavallisia, kouluttamattomiakin, ihmisiä. Mutta yksi asia heillä oli. Heillä oli usko Jumalaan. Ja juuri heidät Jumala oli valinnut siihen tehtävään. 

Samalla tavalla ihan meitä jokaista kutsutaan työhön. Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa:

Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus”. (Ef. 2:20)

Meille jokaiselle on oma paikkamme ja oma tehtävämme. Oma paikka kivenä Kristuksen kirkossa. Kuten ei apostoleilta, meiltäkään ei vaadita mitään suuria erikoistaitoja. Meidän pitää vain vastata Jumalan kutsuun ja löytää oma paikkamme palvella. Jeesus itse liittää meidät erilaiset kivet yhteen toimimaan yhdessä.