Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: ”Mikä käsky on kaikkein tärkein?” Jeesus vastasi: ”Tärkein on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’ Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä suurempaa käskyä ei ole.”

Lainopettaja sanoi hänelle: ”Oikein, opettaja! Totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit.” Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti, ja sanoi hänelle: ”Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta.” (Mark. 12: 28–34)

Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tätä kutsutaan rakkauden kaksoiskäskyksi. Tässä raamatuntekstissä Jeesuksen luo tulee juutalainen lainoppinut. Hän esittää Jeesukselle kysymyksen: ”Mikä käsky on kaikkein tärkein?”. Juutalaisten uskonto perustui valtavaan määrään käskyjä ja lakeja. Vanhassa testamentissa Mooseksen kirjat ovat täynnä näitä juutalaisia lakeja, joita Jeesuksen aikana juutalaiset tarkasti noudattivat. Juutalaiset kutsuvat Mooseksen kirjoja laiksi eli Tooraksi. Lain keskiössä ovat kymmenen käskyä. Nyt lainopettaja halusi tietää Jeesuksen mielipidettä siihen, mikä näistä käskyistä olisi kaikista tärkein noudattaa.

Jeesus aloittaa vastauksensa juutalaisten uskontunnustuksella: ” ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra”. Ja jatkaa, että tärkeintä on rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.

Jeesuksen mukaan tämä on kaikista tärkeintä: Rakasta Jumalaa. Mutta miten me voimme täyttää tämän tärkeimmän käskyn? Miten rakastaa Jumalaa koko sydämestä, koko sielusta ja mielestä ja koko voimalla? Kuulostaa aika suurelta vaatimukselta. Miten kukaan meistä ihmisistä pystyisi noin kokonaisvaltaisesti rakastamaan Jumalaa?

Vastaus on lopulta yksinkertainen. Ei kyse ole meidän yrityksistämme rakastaa Jumalaa täysillä, vaan siitä, että Jumala rakastaa meitä. Me pystymme rakastamaan, koska Jumala rakastaa meitä ensin. Jumalan rakkaus synnyttää meissä rakkautta. Jumalan rakkaus meitä ihmisiä kohtaan tuli ilmi Jeesuksessa. Hän syntyi maailmaan, kärsi ja kuoli meidän puolestamme, jotta meillä olisi rauha Jumalan kanssa.

Jumalan rakkaus meitä kohtaan, ei vaadi meiltä mitään. Meidän pitää vain ottaa rakkaus vastaan uskomalla Jumalaan. Uskomalla Jeesukseen ja hänen pelastustyöhönsä me täytämme käskyn rakastaa Jumalaa koko sydämestämme, koko sielustamme ja mielestämme ja koko voimallamme.

Jeesus tiivistää koko lain rakkauden kaksoiskäskyyn. Rakkaudessa on myös koko uskomme ydin. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa: Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen vaan saisi iankaikkisen elämän (Joh. 3:16).