Maailmamme on hyvin hektinen. Kaikki tieto on saatavilla hetkessä. Kaiken on tapahduttava samantien, tuntuu, että elämä on liian lyhyt odottamiseen. Yhteiskunta arvostaa tehokkuutta, ja kilpailu opiskelu- ja työpaikoista on kova.

Toisaalta nykyään, ainakin oman ikäisissäni, olen huomannut, miten hyvinvoinnin, terveyden ja onnellisuuden arvostaminen, ja omaan itseen lempeästi suhtautuminen ovat lisääntyneet. Ihannoidaan tehokkuuden sijaan hyvinvointia ja terveyttä. Tämä on positiivinen kehityssuunta, mutta välillä mietin, kuinka helposti hyvinvoinnin ja onnellisuuden tavoittelu saattakin luisua suorittamisen puolelle. Suoritetaan elämää ja tiettyä ajatusta siitä, millä kaikilla keinoilla hyvinvointia voisi lisätä.

Mitä Raamattu ja Jeesus opettavat meille kiitollisuudesta?

Ensimmäisestä kirjeestä tessalonikan seurakunnalle, sanottaan näin:

Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. Älkää sammuttako Henkeä, älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää. Pysykää erossa kaikesta pahasta. (1. Tess. 5: 16-22)

Tässä tekstissä annetaan aika selkeitä ohjeita: rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää kaikesta. Kaikki lahjamme saamme Jumalalta, joten hänelle kuuluu myös kiitos. Kiitollisuus vahvistaa ajatusta myös siitä, että luotamme koko elämämme Jumalan käsiin. Hän on turvamme. Tessalonikalaiskirjeen luvussa viisi sanotaan myös: “Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa”. (1. Tess. 5: 24)

Mutta entä mitä sanottavaa Jeesuksella on? Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa:

Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne, ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. (Matt. 11: 28-29)

Jeesus siis antaa ohjeen meille: näin teidän sielunne löytää levon. Lepo, rauha, onni. Eikö nämä ole juuri niitä asioita, joita varmasti meistä jokainen haluaisi löytää?

Miten siis Jeesuksen mukaan ne löydetään? Poimitaan näistä Jeesuksen sanoista se, mitä Jeesus käskee meidän tehdä, jotta löydämme levon ja rauhan: ensinnäkin tulkaa minun luokseni, toiseksi ottakaa minun ikeeni harteillenne ja vielä katsokaa minua. Näin teidän sielunne löytää levon.

Ihan ensin Jeesus siis kutsuu meitä luokseen, hänen seuraansa. Sitten pitäisi ottaa hänen ikeensä kannettavaksi. Mitä se tarkoittaa? Jeesus sanoo: Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Jeesus kutsuu meitä seuraansa ja kulkemaan hänen osoittamaa polkua ja vastaamaan hänen esittämäänsä kutsuun seurata häntä. Mitä ikinä se tie tuo tullessaan, Jeesus itse kulkee meidän kanssamme ja auttaa kantamaan kuormaa.

Ja viimeinen ohje: Katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Käännä katseesi Kristukseen. Meidän ei tarvitse hävetä tai tuntea syyllisyyttä. Jumala rakastaa meitä. Jeesuksen kanssa ei tarvitse suorittaa, riittää kun katsoo häneen ja ottaa armon ja rakkauden vastaan.