Päivän teksti

Moabin kuningas pyytää apua Bileamilta

Israelilaiset jatkoivat matkaansa ja leiriytyivät Moabin tasangolle Jordanin itäpuolelle vastapäätä Jerikoa. Balak, Sipporin poika, sai tietää, mitä israelilaiset olivat tehneet amorilaisille, ja koska israelilaisia oli paljon, hän ja kaikki moabilaiset joutuivat kauhun valtaan. Pelästyksissään moabilaiset lähettivät midianilaisten vanhimmille viestin: »Nyt tuo joukko ahmii näiltä seuduilta kaiken, niin kuin karja ahmii niityltä tuoreen ruohon.»

 

Balak, Sipporin poika, oli siihen aikaan Moabin kuninkaana. Hän päätti lähettää sananviejiä Bileamin, Beorin pojan luo. Tämä asui Eufratin varrella Petorissa, maassa, jossa oli Balakin heimolaisia. Balak käski sanoa hänelle: »Egyptistä on lähtenyt liikkeelle kokonainen kansa. Maa on sitä jo mustanaan, ja nyt tuo kansa on asettunut aivan minun maani rajoille. Tule avuksemme ja kiroa se kansa, sillä se on meitä mahtavampi. Ehkä sitten voimme lyödä sen ja karkottaa sen näiltä seuduilta. Minä näet tiedän, että se, jonka sinä siunaat, on siunattu ja se, jonka sinä kiroat, on kirottu.» Moabilaisten ja midianilaisten vanhimmat lähtivät matkaan ja ottivat mukaansa loitsuista maksettavan palkan. He tulivat Bileamin luo ja sanoivat hänelle, mitä Balak oli käskenyt sanoa. Bileam sanoi heille: »Jääkää tänne yöksi, niin minä annan teille vastaukseni sen mukaan, mitä Herra minulle sanoo.» Moabin päämiehet jäivät Bileamin luo.

 

Jumala tuli Bileamin luo ja kysyi: »Keitä ovat nämä miehet, jotka ovat sinun luonasi?» Bileam vastasi: »Balak, Sipporin poika, Moabin kuningas, on lähettänyt heidät luokseni sanomaan: ’Egyptistä on lähtenyt liikkeelle kokonainen kansa. Maa on sitä jo mustanaan. Tule avukseni ja kiroa se kansa. Ehkä sitten voin ryhtyä taisteluun ja karkottaa sen.’» Mutta Jumala sanoi Bileamille: »Älä lähde heidän mukaansa äläkä kiroa sitä kansaa, sillä se kansa on siunattu.» Aamulla Bileam sanoi Balakin lähettiläille: »Palatkaa maahanne. Herra ei salli minun lähteä teidän mukaanne.» Moabilaiset menivät takaisin Balakin luo ja sanoivat: »Bileam ei suostunut lähtemään mukaamme.»

 

Mutta Balak lähetti sananviejiksi vielä useampia ja vielä arvostetumpia päämiehiä. Bileamin luo tultuaan he sanoivat hänelle: »Näin sanoo Balak, Sipporin poika: Älä anna minkään estää sinua tulemasta luokseni. Minä palkitsen sinut runsain mitoin, teen kaiken, mitä minulta pyydät, kunhan vain tulet avukseni ja kiroat sen kansan.» Silloin Bileam vastasi Balakin miehille: »Vaikka Balak antaisi minulle palatsinsa täydeltä hopeaa ja kultaa, minä en voi missään asiassa, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran, Jumalani, käskyä vastaan. Jääkää tekin nyt tänne huomisaamuun asti, niin saan tietää, mitä Herra minulle tällä kertaa sanoo.» Yöllä Jumala tuli Bileamin luo ja sanoi hänelle: »Jos nuo miehet ovat tulleet sinua kutsumaan, niin lähde vain heidän mukaansa. Mutta tee ainoastaan se, minkä minä käsken sinun tehdä.»

 

Bileamin viisas aasi

Aamulla Bileam satuloi aasinsa ja lähti moabilaisten sananviejien mukaan. Mutta Jumala vihastui hänen lähdöstään, ja kun Bileam sitten ratsasti aasillaan kahden palvelijansa saattamana, Herran enkeli asettui hänen tielleen. Kun aasi näki Herran enkelin seisovan tiellä paljastettu miekka kädessään, se poikkesi tieltä pellolle. Mutta Bileam löi aasia ja pakotti sen takaisin tielle.

 

Sitten Herran enkeli asettui tielle kahden viinitarhan väliseen kapeikkoon, jota kiviaita reunusti kummaltakin puolen. Kun aasi näki Herran enkelin, se painautui aitaa vasten, ja Bileamin jalka jäi puristuksiin. Silloin Bileam taas löi aasia.

 

Herran enkeli siirtyi vielä kerran edemmäksi ja asettui ahtaaseen paikkaan, missä ei ollut tilaa väistyä oikealle eikä vasemmalle. Kun aasi näki Herran enkelin, se laskeutui makuulle Bileam selässään, ja Bileam löi vihoissaan aasia kepillä.

 

Silloin Herra antoi aasille kyvyn puhua. Se sanoi Bileamille: »Mitä pahaa minä olen tehnyt, kun lyöt minua nyt jo kolmannen kerran?» Bileam sanoi aasille: »Sinä vikuroit! Jos minulla nyt olisi miekka, tappaisin sinut heti paikalla!» Aasi sanoi Bileamille: »Minähän olen sinun aasisi, jolla olet ratsastanut iät ja ajat. Olenko minä koskaan ennen vikuroinut?» Bileam vastasi: »Et ole.» Silloin Herra avasi Bileamin silmät, niin että hän näki Herran enkelin seisomassa tiellä paljastettu miekka kädessään. Bileam polvistui ja lankesi kasvoilleen maahan.

 

Herran enkeli kysyi häneltä: »Miksi löit aasiasi kolme kertaa? Minä olen tullut tänne estämään sinun kulkusi, sillä tämä matka on vastoin Herran tahtoa. Sinun aasisi näki minut ja väistyi kolme kertaa minun tieltäni. Ellei aasi olisi väistynyt, minä olisin surmannut sinut mutta jättänyt sen henkiin.» Silloin Bileam sanoi Herran enkelille: »Minä olen tehnyt väärin, mutta en tiennyt, että sinä seisoit tiellä minun edessäni. Jos et hyväksy tätä matkaa, niin minä käännyn takaisin.» Herran enkeli sanoi Bileamille: »Kulje noiden miesten mukana, mutta puhu ainoastaan se, mitä minä käsken sinun puhua.» Niin Bileam jatkoi matkaa yhdessä Balakin lähettiläiden kanssa.

 

Bileam Balakin luona

Kuultuaan Bileamin olevan tulossa Balak lähti häntä vastaan Moabin uloimpaan rajakaupunkiin Arnonjoen varrelle. Balak sanoi Bileamille: »Mikset tullut jo silloin, kun ensimmäisen kerran lähetin sinulle kutsun? Luulitko, etten pystyisi kylliksi palkitsemaan sinua?» Bileam sanoi Balakille: »Nyt minä joka tapauksessa olen tullut sinun luoksesi. Tosin en voi sanoa mitään oman mieleni mukaan. Voin sanoa vain sen, minkä Jumala käskee minun sanoa.»

 

Bileam lähti Balakin mukaan, ja he menivät Kirjat-Husotiin. Balak teurasti uhriksi nautoja, lampaita ja vuohia ja toimitti osan niistä Bileamille sekä päämiehille, jotka olivat hänen kanssaan.

 

Bileam siunaa Israelin

Seuraavana aamuna Balak vei Bileamin mukanaan Bamot-Baalin kukkulalle, mistä saattoi nähdä israelilaisten leirin reunan.

 

Siellä Bileam sanoi Balakille: »Rakenna minua varten seitsemän alttaria ja hanki minulle tänne seitsemän sonnia ja seitsemän pässiä.» Balak teki, kuten Bileam oli pyytänyt, ja sitten Balak ja Bileam polttivat jokaisella alttarilla uhrina sonnin ja pässin. Bileam sanoi Balakille: »Pysy täällä polttouhriesi luona, niin minä menen vähän loitommaksi. Ehkäpä saan kohdata Herran. Sitten kerron sinulle, mitä hän minulle ilmoittaa.» Ja Bileam meni eräälle puuttomalle kukkulalle.

 

Siellä Jumala ilmestyi Bileamille, ja Bileam sanoi: »Minä olen nyt rakentanut seitsemän alttaria ja uhrannut kullakin alttarilla polttouhrina sonnin ja pässin.» Silloin Herra pani sanat Bileamin suuhun ja sanoi: »Palaa Balakin luo ja sano hänelle, mitä minä käskin sinun sanoa.» Bileam palasi Balakin luo, joka odotti moabilaisten päämiesten kanssa polttouhrien lähellä. Sitten Bileam lausui nämä sanat:

 

– Aramin maasta, idän vuorilta, haetti minut luokseen

Balak, Moabin kuningas, sanoen näin:

»Tule avukseni ja kiroa Jaakobin kansa,

tule ja solvaa Israelia.»

Kuinka voisin kirota sen, jota ei Jumala kiroa,

miten solvata sitä, jota Herra ei solvaa?

Kallioiden laelta minä näen heidät,

kukkuloilta minä heitä tähyilen.

He ovat kansa, joka pysyy muista erillään,

he eivät lue itseään toisten kansojen joukkoon.

Kuka laskisi Jaakobin jälkeläiset,

joita on kuin tomuhiukkasia,

kuka Israelin kansan,

monilukuisen kuin hiekanjyvät?

Saisinpa kuolla oikeamielisten lailla,

olisipa loppuni niin kuin heidän!

Silloin Balak sanoi Bileamille: »Miksi teit minulle näin? Minä haetin sinut tänne kiroamaan viholliseni, mutta nyt sinä oletkin siunannut heidät!» Bileam vastasi: »Minä voin sanoa vain sen, mitä Herra käskee.»

 

Bileam siunaa Israelin uudelleen

Balak sanoi Bileamille: »Tule minun kanssani vielä toiseen paikkaan, josta voit nähdä israelilaiset. Täältä näet heistä vain pienen osan, et heitä kaikkia. Kiroa heidät sieltä.» Ja Balak vei Bileamin Sede-Sofimiin Pisgan huipun luo. Siellä hän rakensi seitsemän alttaria ja uhrasi kullakin alttarilla polttouhriksi sonnin ja pässin. Bileam sanoi Balakille: »Pysy täällä polttouhriesi luona, niin minä menen tuonne loitommas odottamaan, että saisin kohdata Jumalan.»

 

Herra ilmestyi Bileamille, pani sanat hänen suuhunsa ja sanoi: »Palaa Balakin luo ja sano hänelle, mitä minä käskin sinun sanoa.» Bileam meni Balakin luo, joka odotti moabilaisten päämiesten kanssa polttouhrien lähellä. Balak kysyi Bileamilta: »Mitä Herra sanoi?»

 

Silloin Bileam lausui nämä sanat:

– Nouse, Balak, Sipporin poika,

ja kuuntele minua tarkoin!

Jumala ei ole ihminen: hän ei valehtele,

hän ei muuta mieltään.

Hänkö ei tekisi, mitä sanoo?

Hänkö ei pitäisi, mitä lupaa?

Minä sain tehtäväkseni siunata,

ja kun Jumala siunaa,

en minä voi siunausta peruuttaa.

Ei ole onnettomuutta Jaakobin varalle,

ei pahaa Israelin osalle.

Heidän kanssaan on Herra, heidän Jumalansa,

he ylistävät kuningastaan riemuhuudoin.

Jumala toi heidät pois Egyptistä,

hän antoi heille villihärän voimat.

Ei ole loitsua Jaakobia vastaan,

taika ei tehoa Israeliin.

Jaakobista ja Israelista sanotaan:

»Mitä onkaan Herra tehnyt!»

Katso, Israel nousee kuin leijona,

niin kuin jalopeura se kohoaa jaloilleen,

se ei käy levolle, ennen kuin on syönyt saaliinsa

ja juonut surmattujen verta.

Balak sanoi Bileamille: »Jos et voi kirota heitä, niin älä heitä ainakaan siunaa.» Bileam vastasi: »Minähän sanoin sinulle, että puhun vain sen, minkä Herra käskee minun puhua.»

 

Bileamin ennustus

Balak sanoi Bileamille: »Tule, minä vien sinut vielä kolmanteen paikkaan. Kenties Jumala hyväksyy, että sinä sieltä kiroat tuon kansan.» Balak vei hänet sitten Peorin laelle, mistä näkee laajalti Jesimonin autiomaahan. Bileam sanoi Balakille: »Rakenna minua varten tänne seitsemän alttaria ja hanki minulle seitsemän sonnia ja seitsemän pässiä.» Balak teki, niin kuin Bileam oli käskenyt, ja uhrasi sonnin ja pässin kullakin alttarilla.

 

Bileam ymmärsi nyt, että oli Herran tahdon mukaista siunata Israel, eikä mennyt entiseen tapaansa tutkimaan enteistä, mitä hänen tulisi sanoa, vaan käänsi kasvonsa autiomaahan päin. Sinne katsoessaan hän näki israelilaiset, jotka olivat leiriytyneet heimoittain. Silloin Jumalan henki tuli häneen, ja hän lausui nämä sanat:

 

– Näin sanoo Bileam, Beorin poika,

näin sanoo mies, joka näkee selvästi,

näin mies, joka kuulee Jumalan puhuvan,

mies, joka maahan kaatuneena, avoimin silmin,

saa katsella Kaikkivaltiaan näkyjä:

Kuinka ihanat ovatkaan sinun telttasi, Jaakob,

sinun asumuksesi, Israel!

Ne levittäytyvät kuin joenuomat,

ne ovat kuin puutarhat virran varrella,

kuin aaloepuut, Herran istuttamat,

kuin setrit veden partaalla!

Vesi läikkyy heidän sangoistaan,

ja heidän kylvönsä on runsaasti kasteltu.

Heidän kuninkaansa tulee Agagia suuremmaksi,

mahtava on heidän valtansa.

Jumala toi heidät pois Egyptistä;

heillä on villihärän voimat.

He ahmivat suuhunsa viholliskansat,

purevat murskaksi heidän luunsa,

niittävät heidät nuolillaan.

Kun he lepäävät, he lepäävät kuin leijona,

kuin jalopeura – kuka uskaltaa häiritä heitä?

Siunattuja ovat ne, jotka sinua siunaavat,

kirottuja ne, jotka sinua kiroavat.

 

Silloin Balak vihastui Bileamiin, löi nyrkillä kämmeneensä ja sanoi: »Minä kutsuin sinut tänne, jotta kiroaisit viholliseni, mutta nyt sinä olet jo kolme kertaa siunannut heidät! Painu sinne, mistä tulit! Minä lupasin palkita sinut runsain mitoin, mutta nyt Herra on riistänyt sinulta palkkiosi.»

 

Bileamin toinen ennustus

Bileam sanoi Balakille: »Minähän sanoin jo sanantuojillesi, jotka lähetit luokseni: ’Vaikka Balak antaisi minulle palatsinsa täydeltä hopeaa ja kultaa, minä en voisi rikkoa Herran käskyä vastaan enkä tehdä mitään oman mieleni mukaan, en hyvää enkä pahaa. Niin kuin Herra puhuu, niin on minunkin puhuttava.’ Minä palaan nyt oman väkeni luo, mutta sitä ennen ilmoitan sinulle, mitä tuo kansa on tulevina aikoina tekevä sinun kansallesi.» Ja hän lausui nämä sanat:

 

– Näin sanoo Bileam, Beorin poika,

näin sanoo mies, joka näkee selvästi,

näin mies, joka kuulee Jumalan puhuvan,

joka saa tietonsa Korkeimmalta,

mies, joka maahan kaatuneena, avoimin silmin,

saa katsella Kaikkivaltiaan näkyjä:

Minä näen tämän, mutta se ei tapahdu vielä,

minä katselen tätä, mutta se ei vielä ole lähellä.

Tähti nousee Jaakobin keskeltä,

valtiaan sauva Israelista.

Se murskaa Moabin ohimot,

kaikkien Setin jälkeläisten kallot.

Edom joutuu voittajan omaksi,

Seir vihollisten käsiin.

Israel tekee voimallisia tekoja,

Jaakobista polveutuu hallitsija,

joka tuhoaa vihollisensa,

vaikka he suojautuvat kaupunkeihin.

Kun Bileam näki amalekilaiset, hän lausui nämä sanat:

– Amalek on kansoista ensimmäinen,

mutta se hävitetään ikiajoiksi.

Sitten Bileam näki keniläiset ja lausui nämä sanat:

– Järkkymätön on sinun asuinsijasi,

kallioille on sinun pesäsi rakennettu.

Kuitenkin Kainin perii tuho;

ei aikaakaan, niin Assur vie sinut vankeuteen.

Bileam lausui vielä nämä sanat:

– Voi, keitä ovat nuo,

joiden laumat tulevat pohjoisesta,

nuo, jotka ovat lähteneet kittiläisten maasta?

He kukistavat Assurin, he kukistavat Eberin,

mutta heidätkin hävitetään ainiaaksi.

 

Sitten Bileam lähti paluumatkalle kohti kotiseutuaan, ja myös Balak lähti omalle taholleen.

 


Facebook-ryhmä

Päivän materiaali tulee myös omaan Facebook-ryhmäänsä. Keskustellaan yhdessä!
Liity mukaan Facebook-ryhmään tämän linkin kautta.

Livekirkko

Tämä päivittäinen katkelmajaottelu on Livekirkko ry:n raamatunlukuohjelmasta, jonka perusteella luemme Raamatun kronologisesti kannesta kanteen vuoden aikana.

Meillä on evankeliumi tehtävänä. Livekirkko tarjoaa kristillistä sisältöä ihmisille siellä, missä he ovat.


Raamatunkäännös vuoden 1992 kirkkoraamatun mukaan. Tekijänoikeudet kirkon keskusrahasto.