Päivän teksti

Korahin, Datanin ja Abiramin kapina

Leeviläinen Korah, Kehatin pojan Jisharin poika, sekä Ruubenin heimoon kuuluvat Datan ja Abiram, Eliabin pojat, ja On, Peletin poika, asettuivat avoimesti uhmaamaan Moosesta ja saivat puolelleen kaksisataaviisikymmentä arvossa pidettyä miestä Israelin päämiesten, kansankokouksen jäsenten joukosta. He kokoontuivat Mooseksen ja Aaronin eteen ja sanoivat: »Jo riittää! Kaikki tähän kansaan kuuluvat ovat pyhiä, ja Herra on meidän keskellämme. Miksi te siis yritätte korottaa itsenne Herran seurakunnan yläpuolelle?»

 

Kun Mooses kuuli tämän, hän painoi kasvonsa maahan ja sanoi sitten Korahille ja hänen väelleen: »Huomisaamuna Herra ilmoittaa, kuka on hänen omansa, kuka on pyhä ja kuka saa astua hänen eteensä uhraamaan. Vain se, jonka Herra valitsee, saa astua hänen eteensä. Sinun, Korah, ja jokaisen sinun joukkoosi kuuluvan on huomenna otettava tuliastia, sytytettävä siihen tuli ja pantava siihen Herran edessä suitsuketta. Se, jonka Herra valitsee, on pyhä. Totta tosiaan, jo riittää, leeviläiset!»

 

Sitten Mooses sanoi Korahille: »Kuunnelkaa, leeviläiset! Eikö muka riitä, että Israelin Jumala on ottanut teidät erilleen muusta kansasta ja päästänyt teidät lähelleen, niin että te voitte huolehtia Herran telttamajassa toimitettavista askareista ja suorittaa palvelusta kansan puolesta? Hän sallii sinun ja leeviläisten heimolaistesi astua eteensä, ja nyt te jo havittelette pappeuttakin. Sinä ja sinun joukkosi olette liittoutuneet Herraa ettekä vain Aaronia vastaan, vaikka häntä vastaan nurisettekin.»

 

Mooses kutsutti luokseen Eliabin pojat Datanin ja Abiramin, mutta he vastasivat: »Me emme tule. Eikö riitä, että veit meidät pois maasta, joka tulvii maitoa ja hunajaa, ja toit meidät kuolemaan tänne autiomaahan? Onko sinun saatava myös hallita meitä? Sinä et ole vienyt meitä siihen maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa, etkä ole antanut meille omia peltoja ja viinitarhoja. Luuletko voivasi pettää näitä ihmisiä? Me emme tule!» Mooses suuttui tästä kovin ja sanoi Herralle: »Älä ota vastaan heidän uhrilahjojaan! Yhtä ainoaa aasiakaan minä en ole heiltä riistänyt enkä ole tehnyt vääryyttä kenellekään heistä.»

 

Sitten Mooses sanoi Korahille: »Huomenna sinun on asetuttava väkesi kanssa Herran eteen. Myös Aaronin on oltava läsnä. Kukin teistä ottakoon tuliastian, pankoon siihen suitsuketta ja tuokoon tuliastiansa Herran eteen. Tuliastioita kertyy yhteensä kaksisataaviisikymmentä. Myös sinun ja Aaronin tulee tuoda omat tuliastianne.» Jokainen otti tuliastiansa, sytytti siihen tulen ja pani siihen suitsuketta. Kaikki asettuivat Mooseksen ja Aaronin kanssa pyhäkköteltan oven luo. Korah kokosi myös muun kansan pyhäkköteltan oven edustalle. Silloin ilmestyi Herran kirkkaus, niin että kaikki sen näkivät, ja Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: »Siirtykää pois tämän joukon keskeltä. Minä aion tuhota heidät kaikki yhdellä kertaa.» Mutta Mooses ja Aaron painoivat kasvonsa maahan ja sanoivat: »Oi Jumala, Jumala, sinä, jonka käsissä on kaikkien elollisten henki, annatko vihasi kohdata koko kansaa, kun yksi ainoa ihminen on tehnyt syntiä!»

 

Silloin Herra sanoi Moosekselle: »Sano kansalle näin: Menkää pois Korahin, Datanin ja Abiramin majojen lähettyviltä.» Mooses meni sitten Datanin ja Abiramin luo, ja Israelin vanhimmat seurasivat häntä. Mooses sanoi kansalle: »Siirtykää pois näiden jumalattomien miesten telttojen lähistöltä älkääkä koskeko mihinkään heille kuuluvaan. Muuten tuhoudutte heidän syntiensä tähden.» Niin israelilaiset siirtyivät pois Korahin, Datanin ja Abiramin telttojen lähettyviltä.

 

Datan ja Abiram olivat astuneet ulos ja jääneet perhekuntineen telttojensa eteen. Mooses sanoi: »Siitä, mitä nyt tapahtuu, te näette, että Herra on minut lähettänyt ja että kaiken, minkä teen, teen Herran käskystä enkä omasta tahdostani. Jos nuo kuolevat tavalliseen tapaan ja saavat saman kohtalon kuin muutkin ihmiset, niin Herra ei ole minua lähettänyt. Mutta jos Herra tekee jotakin tavatonta, niin että maa aukaisee kitansa ja nielee heidät ja kaiken heille kuuluvan ja he vajoavat elävältä tuonelaan, silloin tiedätte, että nämä miehet ovat halveksineet Herraa.»

 

Tuskin hän oli saanut tämän sanotuksi, kun maa repesi heidän allaan, avasi kitansa ja nieli heidät kaikki telttoineen päivineen, samoin Korahin, hänen väkensä ja omaisuutensa. Näin he vaipuivat kaikkineen elävältä tuonelaan; maa sulkeutui heidän jälkeensä, ja he katosivat Israelin kansan keskeltä. Heidän ympärillään seisseet israelilaiset pakenivat kuullessaan heidän hätähuutonsa, koska pelkäsivät maan nielevän heidätkin. Herran luota lähti tuli, ja se poltti kaikki ne kaksisataaviisikymmentä miestä, jotka olivat tulleet uhraamaan suitsuketta.

 

Herra sanoi Moosekselle: »Käske pappi Eleasarin, Aaronin pojan, korjata tuliastiat pois palopaikalta ja hajottaa niiden palavat hiilet kauas joka suuntaan, sillä ne ovat kaikki tulleet pyhiksi. Myös tuliastiat ovat tulleet pyhiksi, koska ne on tuotu Herran eteen. Takokaa ne ohuiksi levyiksi ja päällystäkää levyillä alttari. Nuo miehet joutuivat hengellään maksamaan tekemänsä synnin. Levyt ovat varoituksena israelilaisille.» Pappi Eleasar otti tulen polttamien miesten pronssiset tuliastiat, ja ne taottiin alttarin päällysteeksi muistuttamaan israelilaisia siitä, ettei kukaan ulkopuolinen, Aaronin sukuun kuulumaton, saa astua Herran eteen polttamaan suitsuketta. Muuten hänen käy kuten Korahin ja hänen väkensä, joita kohtasi Herran Moosekselle ilmoittama tuomio.

 

Seuraavana päivänä israelilaiset nousivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat: »Te olette surmanneet Herran kansaa.» Mutta kun israelilaiset kokoontuivat Mooseksen ja Aaronin eteen, nämä kääntyivät pyhäkkötelttaan päin. Yhtäkkiä teltan peitti pilvi, ja Herran kirkkaus ilmestyi heille. Mooses ja Aaron menivät pyhäkköteltan eteen, ja Herra sanoi Moosekselle: »Väistykää syrjään tämän kansan keskeltä, niin minä tuhoan sen yhdellä kertaa.» Mutta he painoivat kasvonsa maahan, ja Mooses sanoi Aaronille: »Ota tuliastia, sytytä se alttarilta otetulla tulella, pane siihen suitsuketta ja mene kiireesti kansan luo toimittamaan sen syntien sovitus, sillä Herra on päästänyt vihansa valloilleen ja rangaistus on alkanut.»

 

Aaron teki Mooseksen käskyn mukaisesti ja juoksi kansan luo, mutta vitsaus oli jo kohdannut kansaa. Hän poltti suitsuketta, toimitti sovitusmenot kansan puolesta ja seisoi kuolleiden ja elävien välissä, kunnes vitsaus lakkasi. Kuolleita oli 14 700, eivätkä lukuun sisälly ne, jotka kuolivat Korahin takia. Kun vitsaus oli ohi, Aaron palasi pyhäkköteltan ovelle Mooseksen luo.

 

Aaronin sauva puhkeaa lehteen

Herra sanoi Moosekselle: »Sano israelilaisille, että jokaisen sukukunnan päämiehen on annettava sinulle sauva, yksi kutakin heimoa kohti eli yhteensä kaksitoista sauvaa. Kirjoita sitten kunkin päällikön sauvaan hänen nimensä. Leevin heimon sauvaan kirjoita kuitenkin Aaronin nimi. Kutakin heimon päämiestä kohti saa olla vain yksi sauva. Pane sauvat pyhäkkötelttaan liitonarkun eteen, missä saatte kohdata minut. Minun valitsemani miehen sauva puhkeaa lehteen, ja niin minä vaiennan israelilaisten nurinan ja pääsen kuulemasta heidän ainaista valitustaan teitä vastaan.»

 

Mooses ilmoitti tämän israelilaisille, ja jokaisen heimon päämies antoi hänelle sauvan. Sauvoja oli yksi kutakin heimoa kohti eli yhteensä kaksitoista sauvaa, ja Aaronin sauva oli niiden joukossa. Mooses vei sauvat Herran eteen liitonarkkua suojaavaan telttaan. Kun hän seuraavana päivänä meni sinne, Leevin sukukuntaa edustava Aaronin sauva oli puhjennut lehteen ja siinä oli lehtien lisäksi kukkia ja kypsäksi ehtineitä manteleita. Mooses vei sauvat ulos pyhäkköteltasta ja näytti ne israelilaisille. Sauvat nähtyään kukin päämies otti niistä omansa. Herra sanoi Moosekselle: »Vie Aaronin sauva takaisin liitonarkun eteen säilytettäväksi todisteena niille, jotka vielä aikovat kapinoida. Näin pääsen kuulemasta heidän nurinaansa, eikä heidän tarvitse kuolla.» Mooses teki Herran käskyn mukaisesti.

 

Mutta israelilaiset sanoivat Moosekselle: »Me olemme hukassa, me tuhoudumme, olemme kaikki tuhon omat! Jos jokainen, joka menee Herran asumuksen lähelle, kuolee, niin mehän kuolemme kaikki!»

 

Pappien ja leeviläisten velvollisuudet ja oikeudet

Herra sanoi Aaronille:

»Sinun tulee poikiesi ja sukukuntasi kanssa kantaa vastuu kaikista rikkomuksista, jotka kohdistuvat pyhäkköön ja siellä tapahtuvaan palvelukseen, mutta niistä rikkomuksista, jotka koskevat teidän toimianne pappeina, kannatte vastuun vain sinä ja sinun poikasi. Salli silti myös isäsi sukuun kuuluvien leeviläisten heimoveljiesi tulla mukaasi avustamaan niissä tehtävissä, joita sinulla ja pojillasi on liitonarkkua suojaavan teltan edustalla. Leeviläisten tulee auttaa sinua teltassa suoritettavissa toimissa. Pyhien esineiden ja alttarin lähelle he eivät kuitenkaan saa tulla, sillä jos he sen tekevät, he kuolevat ja te kuolette heidän kanssaan. Heidän tulee sinun alaisinasi avustaa pyhäkköteltassa suoritettavissa toimissa, mutta kukaan ulkopuolinen ei saa tulla teidän lähellenne, kun te hoidatte tehtäviänne pyhäkössä tai alttarin ääressä. Kun näin teette, minun vihani ei enää kohtaa israelilaisia.

 

»Minä itse olen erottanut leeviläiset omikseni israelilaisten joukosta, ja heidät on Herralle omistettuna lahjana luovutettu teille, jotta he avustaisivat pyhäkköteltassa suoritettavissa toimissa. Mutta vain sinä ja poikasi saatte huolehtia papeille kuuluvista tehtävistä, kaikesta siitä, mikä on alttarin ääressä ja väliverhon takana suoritettavaa palvelusta. Nämä papeille kuuluvat tehtävät minä annan lahjana teille, mutta jokainen ulkopuolinen, joka niihin puuttuu, on surmattava.»

 

Herra sanoi Aaronille:

»Minä annan sinun huostaasi kaikki minulle tuotavat uhrilahjat. Annan sinulle ja pojillesi määräosan kaikista israelilaisten tuomista pyhistä lahjoista. Tämä säädös on voimassa ikuisesti. Erityisen pyhistä lahjoista kuuluu sinulle kaikki, mitä ei polteta alttarilla. Tämä osa israelilaisten tuomista uhrilahjoista, ruokauhreista, syntiuhreista ja hyvitysuhreista, joita he tuovat syntiensä sovitukseksi, on erityisen pyhää. Se kuuluu sinulle ja pojillesi. Nämä lahjat on syötävä erityisen pyhässä paikassa, ja vain sukunne miespuoliset jäsenet saavat syödä niitä. Pitäkää ne pyhinä. Tämän lisäksi sinulle kuuluvat israelilaisten tuomista pyhistä lahjoista kaikki Herralle omistetut tarjousuhrit. Minä annan ne sinulle ja sinun pojillesi ja tyttärillesi. Tämä säädös on voimassa ikuisesti. Jokainen sinun sukusi jäsen, joka on puhdas, saa syödä niitä.

 

»Minä annan sinulle kaikki israelilaisten Herralle tuomat uutisuhrit: parhaan osan uudesta oliiviöljystä, uudesta viinistä ja viljasta. Kaikki lahjat, joita he uutissadostaan tuovat Herralle, kuuluvat sinulle. Jokainen sukusi jäsen, joka on puhdas, saa syödä niitä. Kaikki, mikä on Israelissa julistettu Herralle kuuluvaksi, on sinun. Myös jokainen ihmisen tai karjaeläimen esikoinen, joka israelilaisten on tuotava Herralle, kuuluu sinulle. Sinun on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että ihmisten ja epäpuhtaiden eläinten esikoiset lunastetaan takaisin. Kun esikoiset ovat vähintään kuukauden ikäisiä, ne voidaan lunastaa viiden sekelin arviosummasta laskettuna pyhäkkösekelin painon mukaan, jolloin yksi sekeli on kaksikymmentä geraa. Sitä vastoin naudan, lampaan tai vuohen esikoisia älä anna lunastaa, sillä ne ovat pyhiä. Vihmo niiden veri alttarille ja polta niiden rasva tuoksuvana tuliuhrina, joka on Herralle mieluisa. Niiden lihat sen sijaan kuuluvat sinulle, myös tarjousuhrina Herralle omistettu rintakappale ja oikea reisi. Kaikki nämä pyhät lahjat, joita israelilaiset minulle tuovat, minä annan sinulle ja sinun pojillesi ja tyttärillesi. Tämä säädös on voimassa ikuisesti. Tämä sinulle ja sinun jälkeläisillesi annettu lupaus on yhtä sitova kuin Herran edessä suolalla vahvistettu sopimus.»

 

Herra sanoi Aaronille: »Kun israelilaiset jakavat maan ja muut heimot saavat osuutensa, sinä et saa omaa osuutta maasta, sillä minä olen sinun perintöosasi. Leevin jälkeläisille minä annan perintöosaksi kaikki kymmenykset. Se on korvaus siitä työstä, jonka he tekevät pyhäkköteltassa. Muut israelilaiset eivät tästedes saa tulla pyhäkköteltan lähelle. Jos he sen tekevät, he syyllistyvät syntiin ja kuolevat. Pyhäkköteltassa saavat vain leeviläiset suorittaa palvelutoimia, ja heidän on kannettava vastuu tässä työssä sattuvista rikkomuksista. Tätä säädöstä teidän on noudatettava aina, sukupolvesta toiseen. Mutta leeviläiset eivät saa omistaa maata, sillä ne kymmenykset, jotka israelilaiset tuovat minulle uhrilahjana, minä annan leeviläisten perintöosaksi. Siksi minä olenkin sanonut heistä: ’Leeviläiset eivät saa perintömaata kuten muut israelilaiset.’»

 

Herra sanoi Moosekselle: »Sano leeviläisille: Kun otatte israelilaisilta vastaan kymmenykset, jotka minä olen antanut teidän perintöosaksenne, antakaa tekin puolestanne kymmenesosa niistä Herralle uhrilahjaksi. Se katsotaan uhrilahjaksi teiltä itseltänne. Se vastaa suoraan puimatantereelta tuotua viljaa ja viinisammiosta saatua ensiuhria. Näin te annatte Herralle uhrilahjan niistä kymmenyksistä, joita otatte vastaan israelilaisilta. Tuokaa tämä Herralle kuuluva uhrilahja pappi Aaronille. Myös kaikista saamistanne lahjoista teidän on erotettava Herraa varten parhaat osat; ne teidän on pyhitettävä hänelle. Sano leeviläisille vielä: Kun olette antaneet teille tuoduista uhrilahjoista parhaan osan, katsotaan loput teille kuuluvaksi osuudeksi. Se vastaa vilja- tai viinisadosta kymmenysten antamisen jälkeen jäljelle jäävää osaa. Te ja teidän perheenne voitte syödä niitä missä tahansa, sillä ne ovat teidän palkkanne pyhäkköteltassa tehdystä työstä. Erottakaa saamistanne lahjoista ensin paras osa uhrilahjaksi. Jos ette niin tee, israelilaisten pyhistä lahjoista tulee minulle kelpaamattomia, ja silloin teidän on kuoltava.»

 


Facebook-ryhmä

Päivän materiaali tulee myös omaan Facebook-ryhmäänsä. Keskustellaan yhdessä!
Liity mukaan Facebook-ryhmään tämän linkin kautta.

Livekirkko

Tämä päivittäinen katkelmajaottelu on Livekirkko ry:n raamatunlukuohjelmasta, jonka perusteella luemme Raamatun kronologisesti kannesta kanteen vuoden aikana.

Meillä on evankeliumi tehtävänä. Livekirkko tarjoaa kristillistä sisältöä ihmisille siellä, missä he ovat.


Raamatunkäännös vuoden 1992 kirkkoraamatun mukaan. Tekijänoikeudet kirkon keskusrahasto.