Päivän teksti

Aaronin ensimmäinen uhri

Seitsemän päivän kuluttua Mooses kutsui luokseen Aaronin ja hänen poikansa sekä Israelin vanhimmat ja sanoi Aaronille: »Hae virheetön nuori sonni syntiuhriksi ja virheetön pässi polttouhriksi ja tuo ne Herran eteen. Sano sitten israelilaisille: ’Tuokaa syntiuhriksi vuohipukki ja polttouhriksi nuori sonni ja karitsa, molemmat vuoden ikäisiä ja virheettömiä. Tuokaa myös sonni ja pässi, jotka tulee uhrata yhteysuhrina Herran edessä, sekä ruokauhri, johon on sekoitettu öljyä, sillä tänään Herra ilmestyy teille.’»

 

He toivat pyhäkköteltan eteen kaiken, minkä Mooses oli käskenyt. Koko Israel saapui paikalle ja asettui Herran eteen. Mooses sanoi: »Näin Herra on käskenyt teidän tehdä. Sitten hänen kirkkautensa ilmestyy teille.» Aaronille Mooses sanoi: »Mene alttarin luo toimittamaan ensin syntiuhri ja polttouhri omien syntiesi ja kansan syntien sovittamiseksi ja uhraa sitten kansan uhrilahja sen syntien sovittamiseksi, niin kuin Herra on käskenyt.»

 

Aaron astui alttarin ääreen ja teurasti sonnin syntiuhriksi. Aaronin pojat ojensivat hänelle veren, ja hän kastoi sormensa siihen, siveli verta alttarin sarviin ja vuodatti lopun veren alttarin juurelle. Syntiuhrieläimen rasvan ja munuaiset sekä maksan takalohkon hän poltti alttarilla Herran Moosekselle antaman käskyn mukaisesti. Lihat ja nahan hän poltti leirin ulkopuolella. Sitten Aaron teurasti polttouhrieläimen, ja hänen poikansa ojensivat hänelle veren, jota hän vihmoi joka puolelle alttaria. He ojensivat hänelle polttouhrieläimen ruhonkappaleet ja pään, ja hän poltti ne alttarilla. Sitten hän pesi sisälmykset ja koivet ja poltti ne alttarilla polttouhrin mukana.

 

Sitten Aaron toi esiin kansan uhrilahjat, otti kansan syntiuhripukin ja teurasti sen syntiuhriksi samalla tavoin kuin omankin syntiuhrieläimensä. Hän otti myös polttouhrieläimen ja uhrasi sen säädetyllä tavalla. Hän toi ruokauhrin, otti siitä täyden kourallisen ja poltti sen alttarilla. Tämän hän uhrasi aamupolttouhrin lisäksi. Sitten hän teurasti kansan yhteysuhriksi sonnin ja pässin. Aaronin pojat ojensivat hänelle veren, ja hän vihmoi sitä joka puolelle alttaria. Sonnista ja pässistä saadun rasvan, rasvahännän, sisälmyksiä peittävän rasvan sekä munuaiset ja maksan takalohkon, kaikki nämä rasvaosat he panivat rintakappaleiden viereen. Aaron poltti rasvat alttarilla, mutta rintakappaleet ja oikean reiden hän omisti tarjousuhrina Herralle, niin kuin Mooses oli määrännyt.

 

Sitten Aaron kohotti kätensä israelilaisten puoleen, siunasi heidät ja tuli alas alttarilta toimitettuaan syntiuhrin, polttouhrin ja yhteysuhrin. Mooses ja Aaron menivät pyhäkkötelttaan, ja kun he tulivat ulos, he siunasivat kansan. Silloin Herran kirkkaus ilmestyi koko kansalle, ja Herran luota lähti tuli, joka kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilta. Kun kansa näki tämän, kaikki riemuitsivat ja lankesivat kasvoilleen maahan

 

Nadabin ja Abihun rikos

Aaronin pojat Nadab ja Abihu ottivat kumpikin tuliastiansa, sytyttivät niihin tulen, panivat niihin suitsuketta ja toivat näin Herran eteen tulta, jota ei ollut tehty hänen käskynsä mukaisesti. Silloin Herran luota lähti tuli, joka poltti heidät kuoliaaksi Herran edessä.

 

Mooses sanoi Aaronille: »Tästä Herra puhui, kun hän sanoi:

– Niissä, jotka ovat minua lähellä,

minun pyhyyteni tulee näkyviin,

ja koko kansa saa oppia tuntemaan

minun valtani ja voimani.»

Aaron ei saanut sanaakaan suustaan. Mooses kutsui luokseen Aaronin sedän Ussielin pojat Misaelin ja Elsafanin ja sanoi heille: »Menkää ja kantakaa sukulaisenne pyhäkön luota leirin ulkopuolelle.» He menivät, tarttuivat heidän paitoihinsa ja kantoivat heidät leirin ulkopuolelle, kuten Mooses oli määrännyt.

 

Mooses sanoi Aaronille ja hänen pojilleen Eleasarille ja Itamarille: »Älkää avatko hiuksianne levälleen älkääkä repikö vaatteitanne, ettette kuolisi ja ettei Herran viha kohtaisi koko Israelin kansaa. Mutta Israelin suvun, teidän veljienne, tulee itkeä ja surra sitä paloa, jonka Herra sytytti. Älkää poistuko pyhäkköteltan ovelta, ettette kuolisi, sillä teidät on voideltu Herran pyhällä öljyllä.» He tekivät niin kuin Mooses oli käskenyt.

 

Pappeja koskevia määräyksiä

Herra sanoi Aaronille: »Kun aiotte mennä pyhäkkötelttaan, te ette saa juoda viiniä ettekä muita juovuttavia juomia, et sinä eivätkä poikasi. Muuten te kuolette. Tätä määräystä teidän on aina noudatettava sukupolvesta toiseen. Teidän tulee tehdä ero pyhän ja maallisen, saastaisen ja puhtaan välillä, ja teidän tulee opettaa israelilaisille kaikki ne säädökset, jotka Herra on antanut Moosekselle.»

 

Mooses sanoi Aaronille ja hänen eloon jääneille pojilleen Eleasarille ja Itamarille: »Ottakaa, mitä Herralle kuuluvista tuliuhreista on jäljellä, ja syökää se happamattomiksi leiviksi leivottuna alttarin ääressä, sillä se uhri on erityisen pyhä. Teidän tulee syödä se pyhässä paikassa, sillä se on sinulle ja pojillesi säädetty osuus Herralle kuuluvista tuliuhreista. Tämän käskyn Herra on minulle antanut. Tarjousuhrina Herralle omistettu rintakappale ja uhrilahjaksi annettu reisi sinun tulee syödä yhdessä poikiesi ja tyttäriesi kanssa puhtaassa paikassa, sillä se on säädetty sinulle ja jälkeläisillesi kuuluvaksi osuudeksi israelilaisten yhteysuhriteuraista. Uhrilahjaksi annetun reiden ja rintakappaleen papit tuokoot esiin yhdessä tuliuhrina poltettavien rasvojen kanssa, ja he omistakoot ne tarjousuhrina Herralle. Sen jälkeen ne kuuluvat sinulle ja jälkeläisillesi; ne ovat teille ikuisesti kuuluva osuus, sillä niin on Herra määrännyt.»

 

Kun Mooses sitten kysyi, mitä syntiuhripukille oli tehty, hän sai kuulla, että se oli poltettu. Silloin hän sanoi vihoissaan Eleasarille ja Itamarille, Aaronin eloon jääneille pojille: »Miksi te poltitte syntiuhrieläimen ettekä syöneet sitä pyhässä paikassa, vaikka se on erityisen pyhä uhri? Tehän saitte sen Herralta, jotta poistaisitte tämän kansan synnit ja toimittaisitte sille sovituksen Herran edessä. Uhrieläimen verta ei tuotu pyhäkön sisäpuolelle. Siksi teidän olisi pitänyt syödä sen liha pyhäkössä, niin kuin olen käskenyt.» Mutta Aaron sanoi Moosekselle: »Poikani ovat tänään jo tuoneet omat syntiuhrinsa ja polttouhrinsa Herran eteen, ja silti minulle on tapahtunut tällaista. Jos minä tänään olisin syönyt syntiuhrilihaa, olisiko se ollut Herralle mieleen?» Tähän vastaukseen Mooses tyytyi.

 

Puhtaat ja saastaiset eläimet

Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille:

»Sanokaa israelilaisille: Maaeläimistä saatte syödä kaikkia nelijalkaisia, joilla on kaksijakoiset sorkat ja jotka märehtivät ruokansa. Sitä vastoin eläimiä, jotka märehtivät mutta joilla ei ole sorkkia tai joilla on sorkat mutta jotka eivät märehdi, te ette saa syödä. Sellaisia ovat kameli, tamaani ja jänis, jotka tosin märehtivät mutta joilla ei ole sorkkia; ne ovat saastaisia. Saastainen on myös sika, jolla tosin on kaksijakoiset sorkat mutta joka ei märehdi. Näiden eläinten lihaa älkää syökö älkääkä koskeko niiden raatoihin, sillä ne ovat saastaisia.

 

»Saatte syödä kaikkia merien, järvien ja jokien eläimiä, joilla on evät ja suomut. Mutta teidän tulee inhota ja karttaa kaikkia evättömiä ja suomuttomia pikkueläimiä, joita liikkuu merissä, järvissä ja joissa, ja myös kaikkia muita vesieläimiä, joilla ei ole eviä eikä suomuja; ne olkoot teille iljetys. Älkää syökö niiden lihaa ja pysykää loitolla niiden raadoista. Kaikki evättömät ja suomuttomat vesieläimet olkoot teille iljetys.

 

»Inhotkaa ja karttakaa seuraavia siivekkäitä älkääkä syökö niiden lihaa, sillä ne ovat teille iljetys: kotka, hanhikorppikotka ja partakorppikotka, isohaarahaukka ja muut haarahaukat, kaikki korpit, strutsi, kehrääjä, lokki ja kaikki jalohaukat, varpuspöllö, merimetso ja huuhkaja, tornipöllö, pelikaani ja kalasääski, kattohaikara ja muut haikarat sekä harjalintu ja lepakko.

 

»Kaikki siivekkäät nelijalkaiset pikkueläimet olkoot teille iljetys. Siivekkäistä nelijalkaisista pikkueläimistä saatte kuitenkin syödä sellaisia maassa hyppiviä lajeja, joiden reidet nousevat muuta ruumista korkeammalle. Näistä saatte syödä kaikkia heinäsirkka-, hepokatti-, kenttäsirkka- ja kulkusirkkalajeja. Kaikki muut siivekkäät nelijalkaiset pikkueläimet olkoot teille iljetys.

 

»Seuraavat määräykset koskevat eläimiä, joista te tulette epäpuhtaiksi. Jokainen, joka koskee niiden raatoon, on epäpuhdas iltaan saakka. Jokaisen, joka kantaa pois niiden raadon, tulee pestä vaatteensa, ja hän on epäpuhdas iltaan saakka. Näitä ovat kaikki sellaiset nelijalkaiset eläimet, joiden sorkat eivät ole kokonaan kaksijakoiset ja jotka eivät märehdi ruokaansa; niitä teidän on pidettävä saastaisina. Jokainen, joka niihin koskee, tulee epäpuhtaaksi. Saastaisia ovat myös kaikki nelijalkaiset eläimet, joilla on käpälät. Jokainen, joka koskee tällaisen eläimen raatoon, on epäpuhdas iltaan saakka. Jokaisen, joka kantaa pois tällaisen eläimen raadon, tulee pestä vaatteensa, ja hän on epäpuhdas iltaan saakka. Näitä eläimiä teidän on pidettävä saastaisina.

 

»Maan päällä liikkuvista pikkueläimistä ovat saastaisia seuraavat: maamyyrä, hiiri, agamaliskot, gekko, varaani, sisilisko, skinkki ja kameleontti. Nämä pikkueläimet ovat saastaisia. Jokainen, joka koskee tällaisen eläimen raatoon, on epäpuhdas iltaan saakka. Kaikki, mitä jonkin tällaisen eläimen raato koskettaa, tulee epäpuhtaaksi, olipa kyseessä puuesine, vaate, nahka tai säkkikangas. Tällainen esine, mihin tahansa sitä käytetäänkin, on pantava veteen ja pidettävä siinä iltaan saakka; sitten se on jälleen puhdas. Mutta saviastia, johon saastainen eläin on pudonnut, on rikottava. Myös kaikki, mitä astiassa on, tulee epäpuhtaaksi. Kaikki ruoka tulee saastaiseksi, jos siihen joutuu vettä tällä tavoin saastuneesta astiasta, ja jokainen juoma tulee saastaiseksi joutuessaan kosketuksiin tällaisen astian kanssa. Leivinuuni tai liesi, jonka päälle saastaisen eläimen raato joutuu, täytyy purkaa, sillä siitä on tullut pysyvästi saastainen. Sitä vastoin lähde, kaivo ja vesisäiliö pysyvät puhtaina, mutta se, joka koskee veteen pudonneeseen raatoon, tulee epäpuhtaaksi. Jos raato joutuu kylvön aikana kylvösiemenen päälle, siemen pysyy puhtaana, mutta jos jyvät on kostutettu vedellä ja niiden päälle joutuu raato, teidän on pidettävä niitä saastaisina.

 

»Jos joku koskettaa sellaista itsestään kuollutta eläintä, jonka lihaa muuten saa syödä, hän on epäpuhdas iltaan saakka. Jos joku syö tällaisen eläimen raatoa, hänen on pestävä vaatteensa ja oltava epäpuhdas iltaan saakka. Sama määräys koskee sitä, joka kantaa raadon pois.

 

»Kaikki maassa liikkuvat pikkueläimet olkoot teille iljetys; niitä ette saa syödä. Maassa liikkuvia matelijoita tai neli- tai useampijalkaisia pikkueläimiä ette saa syödä, sillä ne ovat iljetys. Älkää saattako itseänne epäpuhtaiksi koskemalla mihinkään tällaiseen eläimeen älkääkä muutenkaan menetelkö niin, että tulette niistä epäpuhtaiksi. Minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä, ja siksi teidän tulee pitää itsenne puhtaina ja pyhinä. Älkää siis saattako itseänne epäpuhtaiksi koskemalla mihinkään maassa liikkuvaan pikkueläimeen. Minä, Herra, toin teidät pois Egyptistä ja osoitin näin olevani teidän Jumalanne. Olkaa siis pyhät ja puhtaat, koska minä olen pyhä.»

 

Tähän päättyy nelijalkaisia eläimiä, lintuja ja kaikkia vedessä viliseviä eläviä olentoja sekä kaikkia maassa liikkuvia olentoja koskeva laki. Tämän lain avulla puhdas voidaan erottaa saastaisesta ja syötävät eläimet niistä, joita ei saa syödä.

 

Lapsensynnyttäjän puhdistautuminen

Herra sanoi Moosekselle:

»Sano israelilaisille: Kun nainen on synnyttänyt pojan, hän on sen jälkeen seitsemän päivää epäpuhdas, samalla tavoin kuin kuukautisvuodon aikana. Kahdeksantena päivänä pojan esinahka on leikattava. Nainen pysyköön kotonaan vielä kolmekymmentäkolme päivää puhdistuakseen verenvuodosta. Hän ei saa koskea mihinkään, mikä on pyhää, eikä tulla pyhäkköön, ennen kuin hänen puhdistumisaikansa on kulunut umpeen. Kun nainen on synnyttänyt tytön, hän on kaksi viikkoa epäpuhdas samalla tavoin kuin kuukautisvuodon aikana. Sen lisäksi hänen on odotettava verenvuodostaan epäpuhtaana vielä kuusikymmentäkuusi päivää, ja vasta sitten hän on puhdas.

 

»Kun pojan tai tytön synnyttämisestä määrätty puhdistumisaika on kulunut umpeen, naisen on tuotava papille pyhäkköteltan oven eteen vuoden vanha karitsa polttouhriksi ja metsäkyyhky tai muu kyyhkynen syntiuhriksi. Pappi uhratkoon ne Herran edessä ja toimittakoon sovitusmenot, ja näin nainen on taas puhdas verenvuodosta. Tämä laki koskee naista, joka on synnyttänyt lapsen, joko pojan tai tytön.

 

»Jos naisella ei ole varaa lampaaseen, hän tuokoon kaksi metsäkyyhkyä tai kaksi muuta kyyhkystä, toisen polttouhriksi ja toisen syntiuhriksi, ja pappi toimittakoon sovitusmenot. Tämän jälkeen nainen on puhdas.»

 


Facebook-ryhmä

Päivän materiaali tulee myös omaan Facebook-ryhmäänsä. Keskustellaan yhdessä!
Liity mukaan Facebook-ryhmään tämän linkin kautta.

Livekirkko

Tämä päivittäinen katkelmajaottelu on Livekirkko ry:n raamatunlukuohjelmasta, jonka perusteella luemme Raamatun kronologisesti kannesta kanteen vuoden aikana.

Meillä on evankeliumi tehtävänä. Livekirkko tarjoaa kristillistä sisältöä ihmisille siellä, missä he ovat.


Raamatunkäännös vuoden 1992 kirkkoraamatun mukaan. Tekijänoikeudet kirkon keskusrahasto.