Päivän teksti

Sapattikäsky

Mooses kutsui koolle kaikki israelilaiset ja sanoi heille: »Näin on Herra käskenyt teidän tehdä: Kuutena päivänä viikossa tehkää työtä, mutta seitsemäs päivä pitäkää pyhänä. Se on sapatti, Herran pyhä lepopäivä. Jokainen, joka sinä päivänä tekee työtä, surmattakoon. Älkää sytyttäkö sapatinpäivänä tulta, missä sitten asuttekin.»

 

Uhrilahjat pyhäkköteltan rakentamista varten

Mooses sanoi Israelin kansalle:

»Näin on Herra käskenyt ja sanonut: Kootkaa keskuudestanne uhrilahjoja Herralle. Jokainen, joka haluaa antaa, tuokoon Herralle kultaa, hopeaa ja pronssia, sinipunaisia, purppuraisia ja karmiininpunaisia villoja, hienoa pellavaa ja vuohenkarvaa, punaiseksi värjättyjä pässinnahkoja, merilehmännahkoja ja akasiapuuta, öljyä lamppuihin, hajusteita pyhää öljyä ja tuoksuvaa suitsuketta varten sekä onykskiviä ja muita korukiviä efodi-kasukkaa ja ylipapin rintakilpeä varten.

 

»Niiden käsityöläistenne, joilla on taitoa ja ymmärrystä, tulee valmistaa kaikki mitä Herra on käskenyt tehdä: telttamaja kankaineen, teltan peitteet, hakaset, seinälaudat, poikkipuut, pylväät ja pylväiden jalustat, liitonarkku kantotankoineen ja kansineen sekä väliverho suojaksi arkun eteen, pöytä kantotankoineen, varusteineen ja uhrileipineen, seitsenhaarainen lampunjalka varusteineen ja lamppuineen sekä öljyä lamppuja varten, suitsutusalttari kantotankoineen, pyhä öljy ja tuoksuva suitsuke sekä verho telttamajan ovelle, polttouhrialttari siihen kuuluvine pronssiritilöineen, kantotankoineen ja kaikkine välineineen, vesiallas jalustoineen, esipihan verhot pylväineen ja jalustoineen, esipihan portin verho, telttamajan kiinnitysvaarnat ja esipihan verhojen kiinnitysvaarnat köysineen, pyhäkköpalveluspuvut, pappi Aaronin pyhät vaatteet ja hänen poikiensa papinpuvut.»

 

Israelilaiset lähtivät Mooseksen luota. Sitten he tulivat takaisin, ja kaikki, joilla oli halua ja uhrimieltä, toivat Herralle lahjansa pyhäkkötelttaa, sen varusteita ja pyhiä vaatteita varten. He tulivat, niin miehet kuin naisetkin, kaikki, jotka halusivat antaa, ja toivat solkia ja korvakoruja, sormuksia, riipuksia ja monenlaisia kultaesineitä. Niitä toi jokainen, joka tahtoi tarjousuhrina antaa Herralle kultaa. Kaikki, joilla oli sinipunaisia, purppuraisia tai karmiininpunaisia villoja, hienoa pellavaa tai vuohenkarvoja ja punaiseksi värjättyjä pässinnahkoja tai merilehmännahkoja, toivat niitä. Jokainen, jolla oli hopeaa tai pronssia, toi sitä Herralle lahjaksi, ja jokainen, jolla oli akasiapuuta, toi sitä pyhäkköpalveluksessa tarvittavia rakennelmia varten. Jokainen kätevä nainen kehräsi lankaa ja toi kehräämänsä sinipunaiset, purppuraiset ja karmiininpunaiset villalangat sekä hienot pellavalangat. Kaikki naiset, joilla oli halua ja taitoa, kehräsivät lankaa vuohenkarvoista. Päämiehet puolestaan toivat onykskiviä ja muita korukiviä kiinnitettäviksi efodi-kasukkaan ja ylipapin rintakilpeen, öljyä lamppuihin ja pyhän öljyn valmistamiseksi ja vielä hajusteita pyhän öljyn sekä tuoksuvan suitsukkeen valmistamista varten. Kaikki israelilaiset, miehet ja naiset, jotka halusivat antaa oman lahjansa, toivat jotakin niitä töitä varten, jotka Herra oli käskenyt Mooseksen teettää. Näin he toivat vapaaehtoiset lahjansa Herralle.

 

Pyhäkköteltan varusteiden valmistajat

Mooses sanoi israelilaisille: »Herra on valinnut Urin pojan Besalelin, Hurin pojanpojan Juudan heimosta, ja täyttänyt hänet Jumalan hengellä, niin että hänellä on viisautta ja ymmärrystä, tietoa ja taitoa suunnitella ja valmistaa taidokkaita töitä kullasta, hopeasta ja pronssista, hioa ja kiinnittää korukiviä, veistää puuta ja tehdä kaikkia taitoa vaativia töitä. Hänelle ja Oholiabille, Ahisamakin pojalle Danin heimosta, Herra on antanut myös taidon opettaa muita. Hän on täyttänyt heidät viisaudella, niin että he osaavat tehdä kaikkia kultasepän ja puusepän töitä, kutoa kankaita sinipunaisista, purppuraisista ja karmiininpunaisista villalangoista ja hienoista pellavalangoista, kirjoa niitä ja tehdä muitakin kankurin töitä. Nämä miehet pystyvät suunnittelemaan ja tekemään kaikki tarvittavat työt.

 

Besalel, Oholiab ja kaikki käsityöläiset, joille Herra on antanut viisautta ja ymmärrystä valmistaa kaikkea, mitä pyhäkössä tarvitaan jumalanpalvelusta varten, tehkööt kaiken niin kuin Herra on käskenyt.»

Pyhäkköteltan osien valmistaminen

Mooses kutsui luokseen Besalelin, Oholiabin ja kaikki käsityöläiset, joille Herra oli antanut taitoa, jokaisen, joka oli halukas tekemään tätä työtä. He saivat Moosekselta työtään varten kaikki uhrilahjat, jotka israelilaiset olivat tuoneet pyhäkön ja sen varusteiden tarveaineiksi. Mutta israelilaiset toivat joka aamu lisää vapaaehtoisia lahjoja. Silloin käsityöläiset, jotka olivat tekemässä eri töitä pyhäkköä varten, tulivat toinen toisensa perään sanomaan Moosekselle: »Kansa tuo enemmän kuin tarvitaan niihin töihin, jotka Herra on käskenyt tehdä.» Mooses käski kuuluttaa leirissä: »Kenenkään miehen tai naisen ei pidä enää valmistaa mitään uhrilahjaksi pyhäkköä varten.» Niin kansa lakkasi tuomasta lahjoja, sillä tarvikkeita oli jo kylliksi kaikkien töiden tekemistä varten, jopa ylikin.

 

Sitten taitavimmat käsityöläiset tekivät telttamajan kymmenestä kangaskaistasta. Ne oli kudottu kerratusta pellavalangasta sekä sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta, ja niihin oli tehty taidokkaita kerubinkuvia. Kunkin kaistan pituus oli kaksikymmentäkahdeksan kyynärää ja leveys neljä kyynärää; kaikki kaistat olivat samankokoisia. He yhdistivät viisi kaistaa toisiinsa, samoin toiset viisi, ja tekivät sinipunaisesta villalangasta silmukoita näiden molempien yhdistettyjen kankaiden niihin reunoihin, jotka tulivat keskenään vastakkain. Kummankin kankaan reunaan he tekivät viisikymmentä silmukkaa, niin että ne osuivat kohdakkain. He tekivät viisikymmentä kultahakasta ja liittivät niillä kankaat silmukoistaan toisiinsa, niin että ne muodostivat yhtenäisen telttakankaan.

 

Sitten he tekivät vuohenkarvoista kangaskaistoja levitettäviksi telttamajan päälle; niitä he tekivät yksitoista. Kunkin kaistan pituus oli kolmekymmentä kyynärää ja leveys neljä kyynärää, ja kaikki yksitoista kaistaa olivat samankokoisia. Viisi kaistaa he liittivät yhdeksi kappaleeksi, samoin loput kuusi. Kummankin kaistoista kootun kankaan reunaan he tekivät viisikymmentä silmukkaa. He tekivät vielä viisikymmentä pronssihakasta, joilla kankaat liitettiin silmukoistaan yhtenäiseksi teltaksi. Telttamajaa varten he tekivät peitteen punaiseksi värjätyistä pässinnahoista ja sen päälle vielä merilehmännahkaisen peitteen.

 

He tekivät akasiapuusta telttamajan seinälaudat, jotka tuli asettaa pystyyn. Jokainen lauta oli kymmenen kyynärää pitkä ja puolitoista kyynärää leveä. Kussakin laudassa oli kaksi tappia, jotka sopivat niitä vastaaviin reikiin. Tällaisiksi he tekivät telttamajan kaikki laudat. Telttamajan eteläsivua varten he tekivät kaksikymmentä lautaa ja näiden kahdenkymmenen laudan alle neljäkymmentä hopeajalustaa, kunkin laudan alle aina kaksi jalustaa, joihin tapit sopivat. Telttamajan toista, pohjoisen puoleista sivuseinää varten he tekivät toiset kaksikymmentä lautaa sekä neljäkymmentä hopeajalustaa, kaksi jalustaa aina kunkin laudan alle. Telttamajan peräpäätyyn, lännen puolelle, he tekivät kuusi lautaa ja lisäksi kaksi lautaa kulmalaudoiksi telttamajan peränurkkiin. Nämä laudat olivat alhaalta kaksiosaiset, samoin ylhäältä, yhteen liitetyt ensimmäiseen renkaaseen saakka. Tällaisia olivat molemmat kulmalaudat. Seinälautoja oli siis kahdeksan ja niillä kuusitoista hopeajalustaa, kaksi jalustaa aina kunkin laudan alla.

 

Poikkipuut he tekivät akasiapuusta, viisi poikkipuuta telttamajan kummankin sivuseinän lautoja varten, samoin viisi lännen puoleisen peräpäädyn lautoja varten. Keskimmäinen poikkipuu oli lautojen keskikohdalla, ja se sitoi laudat seinän koko pituudelta. He päällystivät laudat kullalla, tekivät niihin kullasta renkaat pitämään poikkipuita paikoillaan ja päällystivät kullalla myös poikkipuut.

 

He tekivät väliverhon sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta sekä hienosta kerratusta pellavalangasta ja kutoivat siihen taidokkaita kerubinkuvia. Väliverhon kiinnittämistä varten he tekivät neljä akasiapuista pylvästä ja päällystivät ne kullalla. Myös pylväiden koukut olivat kultaa. Näitä pylväitä varten he valoivat neljä hopeajalustaa. Telttamajan oviverhon he tekivät korukudontatyönä sinipunaisesta, purppuraisesta ja karmiininpunaisesta villasta sekä hienosta kerratusta pellavalangasta. Verhoa varten he tekivät viisi pylvästä ja niihin koukut. He päällystivät pylväiden päät ja poikkitangot kullalla ja tekivät pylväitä varten viisi pronssijalustaa.

 

Pyhäkköteltan varusteiden valmistaminen

Besalel teki akasiapuusta arkun, joka oli kaksi ja puoli kyynärää pitkä, puolitoista kyynärää leveä ja puolitoista kyynärää korkea. Hän päällysti arkun puhtaalla kullalla sekä sisältä että ulkoa ja teki siihen ylälaitaa ympäröivän kultareunuksen. Hän valoi neljä kultarengasta ja kiinnitti ne arkun neljään jalkaan, kaksi rengasta kummallekin sivulle, teki kantotangot akasiapuusta, päällysti ne kullalla ja työnsi ne arkun sivuilla oleviin renkaisiin niin että arkkua voitiin kantaa. Sitten hän teki puhtaasta kullasta kansilevyn, kaksi ja puoli kyynärää pitkän ja puolitoista kyynärää leveän, ja takoi kullasta kaksi kerubia, toisen kerubin kannen toiseen ja toisen sen toiseen päähän, niin että ne olivat kiinteästi kannen kummassakin päässä. Kerubien siivet olivat kohollaan kannen yllä ja niiden kasvot vastakkain, kohti arkun kantta.

 

Besalel teki akasiapuusta pöydän, kaksi kyynärää pitkän, kyynärän leveän ja puolitoista kyynärää korkean, peitti sen pinnat puhtaalla kullalla ja teki sen ympärille kultareunuksen. Hän ympäröi pöydän kämmenen korkuisella kehyksellä ja teki kehykseen kultareunuksen. Hän valoi neljä kultarengasta ja kiinnitti ne pöydän neljän jalan reunoihin. Renkaat olivat heti kehyksen alapuolella kantotankojen pidikkeinä. Sitten hän teki tangot akasiapuusta ja päällysti ne kullalla; niiden varassa voitiin pöytää kantaa. Hän teki vielä pöytään kuuluvat astiat: kulhot, kupit, maljat ja kannut juomauhreja varten. Ne olivat puhdasta kultaa.

 

Besalel teki kultaisen lampun. Hän takoi sen jalustoineen ja haaroineen puhtaasta kullasta, ja lampun kukkakoristeet kantoineen ja terälehtineen olivat samasta kappaleesta kuin koko muu lamppu. Lampunvarresta lähti kuusi haaraa, kolme kummallekin sivulle. Kussakin haarassa oli kolme mantelinkukan muotoista kukkakoristetta kantoineen ja terälehtineen; näin oli kaikissa kuudessa lampunvarresta lähtevässä haarassa. Lampunvarressa oli neljä mantelinkukan muotoista kukkakoristetta kantoineen ja terälehtineen, ja lampun ensimmäisen, toisen ja kolmannen haaraparin alla, näiden kaikkien kuuden lampunvarresta lähtevän haaran alla, oli aina yksi kanta. Kukkien kannat ja lampunhaarat olivat lampun kanssa yhtä kappaletta, ja koko lamppu oli taottu puhtaasta kullasta yhtenä kappaleena. Hän teki siihen seitsemän öljylamppua sekä pihdit ja tuliastiat puhtaasta kullasta. Lamppu kaikkine varusteineen tehtiin talentista puhdasta kultaa.

 

Hän teki suitsutusalttarin akasiapuusta. Se oli nelikulmainen, sivuiltaan kyynärän mittainen ja kaksi kyynärää korkea, ja alttarinsarvet olivat alttarin kanssa samaa kappaletta. Hän päällysti sen puhtaalla kullalla sekä päältä että sivuilta, samoin alttarinsarvet, ja ympäröi alttarin kultareunuksella. Kultareunuksen alapuolelle alttarin kahdelle vastakkaiselle sivulle hän kiinnitti kummallekin puolen kaksi kultarengasta; ne olivat kantotankojen pidikkeinä, niin että alttaria voitiin kantaa. Hän teki akasiapuusta myös kantotangot ja päällysti ne kullalla. Lisäksi hän valmisti pyhän öljyn ja puhtaan, tuoksuvan suitsukkeen samalla tavoin kuin ammattitaitoiset voiteensekoittajat.

 


Facebook-ryhmä

Päivän materiaali tulee myös omaan Facebook-ryhmäänsä. Keskustellaan yhdessä!
Liity mukaan Facebook-ryhmään tämän linkin kautta.

Livekirkko

Tämä päivittäinen katkelmajaottelu on Livekirkko ry:n raamatunlukuohjelmasta, jonka perusteella luemme Raamatun kronologisesti kannesta kanteen vuoden aikana.

Meillä on evankeliumi tehtävänä. Livekirkko tarjoaa kristillistä sisältöä ihmisille siellä, missä he ovat.


Raamatunkäännös vuoden 1992 kirkkoraamatun mukaan. Tekijänoikeudet kirkon keskusrahasto.