Päivän teksti

Pappien vihkiminen virkaansa

»Näin sinun tulee pyhittää Aaron ja hänen poikansa minun papeikseni: Ota nuori sonni ja kaksi virheetöntä pässiä, happamatonta leipää, öljyyn leivottuja happamattomia kakkuja ja öljyllä voideltuja ohuita happamattomia leipiä, kaikki parhaista vehnäjauhoista leivottuja, pane ne samaan koriin ja tuo ne minulle korissa samalla kun tuot sonnin ja pässit. Kutsu esiin Aaron ja hänen poikansa, vie heidät pyhäkköteltan ovelle ja pese heidät vedellä. Ota sitten vaatteet, pue Aaronin ylle paita, kasukan viitta, kasukka ja rintakilpi ja sido kilpi kiinni kasukan vyötärönauhalla. Pane turbaani hänen päähänsä ja kiinnitä pyhä otsakoru hänen turbaaniinsa. Ota pyhää öljyä, kaada sitä hänen päähänsä ja voitele hänet. Tuo sitten esiin myös hänen poikansa ja pue paidat heidän ylleen. Sido Aaronin ja hänen poikiensa vyötäisille vyö ja pane heille päähineet päähän. Näin he saavat pappeuden ikuiseksi tehtäväkseen.

 

»Näin sinun tulee vihkiä Aaron ja hänen poikansa hoitamaan virkaansa: Tuo sonni pyhäkköteltan eteen uhriksi, ja Aaron ja hänen poikansa pankoot kätensä sen pään päälle. Teurasta sonni Herran edessä pyhäkköteltan ovella, ota sen verta, sivele sitä sormillasi alttarinsarviin ja kaada loput verestä alttarin juurelle. Ota sisälmyksiä peittävä rasva, maksan takalohko, munuaiset ja niiden ympärillä oleva rasva ja polta ne uhrina alttarilla. Mutta sonnin liha, nahka ja sen mahan sisältö sinun tulee polttaa tulessa leirin ulkopuolella; se on syntien sovitusuhri.

 

»Ota sitten toinen pässi, ja Aaron ja hänen poikansa pankoot kätensä sen pään päälle. Teurasta pässi ja vihmo sen veri joka puolelle alttaria. Paloittele pässi, pese sen sisälmykset ja koivet ja pane ne pään ja ruhonkappaleiden päälle. Polta koko pässi uhrina alttarilla; se on polttouhri Herralle, mieluisasti tuoksuva, Herralle kuuluva tuliuhri.

 

»Ota myös toinen pässi, ja Aaron ja hänen poikansa pankoot kätensä sen pään päälle. Teurasta pässi, ota sen verta, sivele sitä Aaronin ja hänen poikiensa oikeaan korvannipukkaan, oikeaan peukaloon ja oikeaan isoonvarpaaseen ja vihmo loput verestä joka puolelle alttaria. Ota verta alttarilta sekä pyhää öljyä ja pirskota sitä Aaronin ja hänen poikiensa päälle sekä heidän vaatteidensa päälle. Niin hän ja hänen poikansa samoin kuin heidän vaatteensa tulevat pyhiksi.

 

»Ota virkaanvihkimisessä uhrattavasta pässistä sen rasva, rasvahäntä ja sisälmyksiä peittävä rasva, maksan takalohko, munuaiset ja niiden ympärillä oleva rasva sekä oikea reisi. Ota myös yksi leipä, yksi öljyyn leivottu uhrikakku ja yksi ohut leipä Herran eteen asetetusta happamattomien leipien korista. Anna ne kaikki Aaronille ja hänen pojilleen. Heidän tulee heiluttaa niitä edestakaisin ja sillä tavoin omistaa ne tarjousuhrina Herralle. Ota ne sitten heiltä ja polta ne alttarilla yhdessä polttouhrin kanssa. Se on Herralle mieluisa tuoksu, Herralle kuuluva tuliuhri. Ota sitten rintapala Aaronin vihkimyspässistä ja omista se tarjousuhrina Herralle. Se osa jääköön sinulle. Näin sinä pyhität Aaronin ja hänen poikiensa vihkimyspässistä otetun rintapalan, joka on omistettu tarjousuhrina Herralle, sekä uhrilahjaksi annetun reiden. Olkoon Aaronin ja hänen poikiensa ikuisena oikeutena saada nämä palat israelilaisilta itselleen. Ne ovat uhrilahja, papeille kuuluva anti, jonka israelilaiset erottavat yhteysuhreistaan, ja samalla se on uhrilahja Herralle.

 

»Aaronin pyhät vaatteet siirtykööt hänen pojilleen sukupolvesta toiseen, ja aina kun joku heistä voidellaan ja vihitään virkaan, hänellä tulee olla yllään nämä vaatteet. Seitsemäntenä päivänä pukeutukoon niihin se hänen poikansa, josta tulee pappi hänen jälkeensä ja joka saa astua pyhäkkötelttaan suorittamaan palvelusta.

 

»Ota vihkimyspässi ja keitä loput sen lihoista pyhällä alueella. Aaron ja hänen poikansa syökööt pässin lihan ja korissa olevat leivät pyhäkköteltan oven luona. Heidän tulee syödä kaikki, mikä käytettiin heidän syntiensä sovittamiseen, kun heidät vihittiin ja pyhitettiin virkaansa. Mutta kukaan ulkopuolinen ei saa syödä niitä, sillä ne ovat pyhiä ruokia. Jos vihkimyslihasta ja leivistä jää jotakin jäljelle aamuksi, on ruoantähteet poltettava tulessa. Niitä ei saa syödä, sillä ne ovat pyhiä ruokia.

 

»Tee Aaronille ja hänen pojilleen niin kuin olen sinua käskenyt. Heidän virkaanvihkimisensä kestäköön seitsemän päivää. Uhraa joka päivä nuori sonni syntien sovitukseksi. Kun toimitat sovitusuhrin alttarilla, suorita alttarin puhdistusmenot ja pyhitä alttari voitelemalla se pyhällä öljyllä. Seitsemänä päivänä suorita alttarin puhdistusmenot ja pyhitä se. Näin alttarista tulee erityisen pyhä, ja kaikkea, mikä koskettaa alttaria, Herran pyhyys uhkaa kuolemalla.

 

Päivittäinen uhri

»Sinun tulee joka päivä uhrata alttarilla kaksi vuoden ikäistä urospuolista karitsaa. Uhraa toinen karitsa aamulla ja toinen iltahämärissä. Uhraa aamulla karitsan lisäksi kymmenesosa eefa-mittaa parhaita vehnäjauhoja, joihin on sekoitettu neljännes hin-mittaa oliiveista survottua öljyä, ja vuodata juomauhrina neljännes hin-mittaa viiniä. Uhraa iltahämärissä toinen karitsa mieluisasti tuoksuvana tuliuhrina Herralle ja toimita sen kanssa samanlainen ruoka- ja juomauhri kuin aamullakin. Uhratkaa nämä polttouhrit säännöllisesti sukupolvesta toiseen Herran edessä pyhäkköteltan ovella, siellä missä saatte kohdata minut ja missä minä puhun sinulle. Siellä israelilaiset saavat kohdata minut, ja minun kirkkauteni tekee siitä paikasta pyhän. Minä teen pyhäksi pyhäkköteltan ja alttarin ja pyhitän Aaronin ja hänen poikansa palvelemaan minua pappeina. Minä asun israelilaisten keskellä ja olen heidän Jumalansa, ja he tietävät, että minä olen Herra, heidän Jumalansa, joka toin heidät pois Egyptistä asuakseni heidän keskellään. Minä olen Herra, heidän Jumalansa.

 

Suitsutusalttari

»Tee akasiapuusta alttari suitsutuksen polttamista varten. Se olkoon nelikulmainen, sivuiltaan kyynärän mittainen ja kaksi kyynärää korkea, ja alttarinsarvet olkoot alttarin kanssa samaa kappaletta. Päällystä alttari puhtaalla kullalla, sekä päällyslevy että kaikki sivut, samoin alttarinsarvet, ja ympäröi alttari kultareunuksella. Kiinnitä alttarin kahdelle vastakkaiselle sivulle kultareunuksen alapuolelle kaksi kultarengasta kummallekin puolen; ne olkoot kantotankojen pidikkeinä, niin että alttaria voidaan kantaa. Tee kantotangot akasiapuusta ja päällystä nekin kullalla. Aseta suitsutusalttari liitonarkkua ja sen kansilevyä suojaavan väliverhon etupuolelle, pyhäkköteltan sen osan eteen, jossa sinä saat kohdata minut. Tällä alttarilla Aaron polttakoon hyväntuoksuisia suitsukkeita. Niitä hän polttakoon joka aamu pannessaan lamppuja kuntoon, ja samoin iltahämärissä nostaessaan lamput paikoilleen palamaan. Näin on Herran edessä aina uhrattava suitsutusuhri sukupolvesta toiseen. Älkää tuoko tälle alttarille mitään väärää suitsuketta, älkää uhratko sillä polttouhria tai ruokauhria älkääkä vuodattako sen päälle juomauhria. Kerran vuodessa Aaron suorittakoon alttarinsarvien puhdistusmenot; sukupolvesta toiseen alttarinsarvet siveltäköön sovitusuhrin verellä. Näin se on oleva Herran oma, erityisen pyhä alttari.»

 

Lunastusmaksu pyhäkön tarpeisiin

Herra sanoi Moosekselle: »Kun tarkastat israelilaiset ja lasket heidän soturiensa lukumäärän, heidän tulee samalla antaa Herralle maksu henkensä lunnaiksi, ettei mikään vitsaus kohtaisi heitä tarkastuksen vuoksi. Jokainen, joka joutuu mukaan tarkastukseen, maksakoon puoli sekeliä hopeaa punnittuna pyhäkkösekelin painon mukaan – yksi sekeli on kaksikymmentä geraa – ja tämä puoli sekeliä on uhrilahja Herralle. Jokainen tarkastukseen joutuva, kaksikymmenvuotias tai sitä vanhempi, maksakoon tämän uhrilahjan Herralle. Kun annatte uhrilahjan Herralle henkenne lunnaiksi, älköön rikas antako puolta sekeliä enempää älköönkä köyhä sen vähempää. Kerää lunnashopea israelilaisilta ja käytä se pyhäkköteltan jumalanpalveluskuluihin. Se on Herran edessä vakuutena siitä, että teidän henkenne on lunastettu.»

 

Pronssiallas

Herra sanoi Moosekselle: »Tee peseytymistä varten pronssinen allas ja sille pronssinen jalusta, sijoita se pyhäkköteltan ja alttarin väliin ja täytä se vedellä. Aaron ja hänen poikansa peskööt siinä kätensä ja jalkansa. Kun he ovat menossa pyhäkkötelttaan, heidän on ensin peseydyttävä vedellä, etteivät he kuolisi. Myös silloin kun he astuvat alttarin ääreen palvelustoimiinsa polttamaan tuliuhreja Herralle, heidän on ensin pestävä kätensä ja jalkansa, etteivät he kuolisi. Tätä määräystä Aaronin ja hänen jälkeläistensä on aina noudatettava sukupolvesta toiseen.»

 

Pyhä öljy ja suitsutusaineet

Herra sanoi Moosekselle: »Kokoa hajusteita parasta lajia: viisisataa sekeliä kiteistä mirhaa, tuoksukanelia puolet tästä määrästä eli kaksisataaviisikymmentä sekeliä ja tuoksuruokoa kaksisataaviisikymmentä sekeliä, lisäksi kassian kuorta viisisataa sekeliä, kaikki pyhäkkösekelin mukaan punnittuna, sekä hin-mitallinen oliiviöljyä. Sekoita niistä pyhää öljyä samalla tavoin kuin voiteentekijät valmistavat tuoksuöljynsä; sellaista tulee pyhän öljyn olla. Voitele tällä öljyllä pyhäkköteltta ja liitonarkku, pöytä kaikkine varusteineen, lampunjalka kaikkine varusteineen, suitsutusalttari ja polttouhrialttari kaikkine välineineen sekä allas jalustoineen. Pyhitä ne, niin että ne tulevat erityisen pyhiksi. Kaikkea, mikä niitä koskettaa, Herran pyhyys uhkaa kuolemalla. Voitele myös Aaron ja hänen poikansa ja pyhitä heidät palvelemaan minua pappeina. Sano israelilaisille: Tämä on Herralle pyhitettyä öljyä sukupolvesta toiseen. Älköön sitä vuodatettako kenenkään muun ihmisen päälle älköönkä koskaan tehtäkö muuhun käyttöön öljyä, jolla on sama koostumus. Se on pyhää; pitäkää se siis pyhänä. Jos joku sellaisen öljyn sekoittaa tai voitelee sillä asiaankuulumattoman, hänet hävitettäköön kansansa parista.»

 

Herra sanoi Moosekselle: »Kokoa hyväntuoksuisia aineita, mastiksipihkaa, kotilonkuorta ja galbaanihartsia, ota näitä tuoksuaineita sekä puhdasta suitsuketta samansuuruiset määrät. Tee niistä hyväntuoksuinen suitsukeseos, niin kuin ammattinsa taitaja sen tekee, suolalla jalostettu, puhdas, pyhä. Jauha osa siitä hienoksi ja pane sitä arkun eteen pyhäkkötelttaan, jossa saat kohdata minut. Pitäkää tätä suitsuketta erityisen pyhänä. Älkää koskaan valmistako muuhun käyttöön suitsuketta, jolla on sama koostumus. Pidä se yksin Herralle pyhitettynä. Jos joku tekee sellaista saadakseen itse nauttia sen tuoksusta, hänet hävitettäköön kansansa parista.»

 

Pyhäkköteltan varusteiden valmistajat

Herra sanoi Moosekselle: »Minä olen valinnut Urin pojan Besalelin, Hurin pojanpojan Juudan heimosta, ja täyttänyt hänet Jumalan hengellä, niin että hänellä on viisautta ja ymmärrystä, tietoa ja taitoa suunnitella ja valmistaa taidokkaita töitä kullasta, hopeasta ja pronssista, hioa ja kiinnittää korukiviä, veistää puuta ja tehdä kaikkia taitoa vaativia töitä. Hänen apulaisekseen minä määrään Oholiabin, Ahisamakin pojan Danin heimosta, ja käsityöläisille minä annan taitoa, niin että he pystyvät tekemään kaiken, mitä olen käskenyt sinun valmistaa: pyhäkköteltan, liitonarkun ja sen päälle tulevan kansilevyn sekä teltan muut varusteet, pöydän varusteineen, puhtaasta kullasta tehtävän lampunjalan varusteineen ja suitsutusalttarin, polttouhrialttarin varusteineen ja vesialtaan jalustoineen, virkapuvut, pappi Aaronin pyhät vaatteet ja hänen poikiensa papinpuvut, pyhän öljyn ja hyväntuoksuisen suitsukkeen pyhäkköä varten. He tekevät kaiken tarkalleen sen ohjeen mukaisesti, jonka olen sinulle antanut.»

 

Sapattikäsky

Herra käski Mooseksen vielä sanoa israelilaisille: »Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut, sillä sapatti on sukupolvesta toiseen oleva merkkinä liitosta, jonka minä olen teidän kanssanne tehnyt. Siitä muistatte, että minä, Herra, olen erottanut teidät omaksi kansakseni. Pitäkää sen vuoksi kunniassa sapatti; sen tulee olla teille pyhä. Sitä, joka sapatin pyhyyttä loukkaa, rangaistakoon kuolemalla. Jokainen, joka tekee sapattina työtä, poistettakoon kansansa keskuudesta. Kuutena päivänä viikossa tehtäköön työtä, mutta seitsemäs päivä on sapatti, Herran pyhä lepopäivä, ja jokaisen, joka tekee työtä seitsemäntenä päivänä, on kuoltava. Sukupolvesta toiseen israelilaiset viettäkööt sapattia ja pitäkööt sen kunniassa. Se on heidän ikuinen velvollisuutensa. Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin.»

 

Sanottuaan kaiken tämän Moosekselle Siinainvuorella Jumala antoi hänelle kaksi kivistä liitontaulua, jotka hän oli omalla kädellään kirjoittanut.

 


Facebook-ryhmä

Päivän materiaali tulee myös omaan Facebook-ryhmäänsä. Keskustellaan yhdessä!
Liity mukaan Facebook-ryhmään tämän linkin kautta.

Livekirkko

Tämä päivittäinen katkelmajaottelu on Livekirkko ry:n raamatunlukuohjelmasta, jonka perusteella luemme Raamatun kronologisesti kannesta kanteen vuoden aikana.

Meillä on evankeliumi tehtävänä. Livekirkko tarjoaa kristillistä sisältöä ihmisille siellä, missä he ovat.


Raamatunkäännös vuoden 1992 kirkkoraamatun mukaan. Tekijänoikeudet kirkon keskusrahasto.