Päivän teksti

Mooses ja Aaron ensimmäisen kerran faraon edessä

Sen jälkeen Mooses ja Aaron menivät faraon luo ja sanoivat: »Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: ’Päästä minun kansani viettämään minun juhlaani autiomaassa.’» Farao kysyi: »Kuka on Herra, että minun olisi toteltava häntä ja päästettävä Israelin kansa menemään? Minä en tunne Herraa enkä aio päästää Israelia.» He sanoivat: »Heprealaisten Jumala on kutsunut meitä. Tahtoisimme lähteä kolmen päivän matkan päähän autiomaahan uhraamaan Herralle, Jumalallemme, ettei hän löisi meitä rutolla eikä miekalla.»

 

Mutta Egyptin kuningas sanoi heille: »Miksi te, Mooses ja Aaron, tahdotte antaa israelilaisten laiskotella? Menkää tekemään päivätyönne!» Farao jatkoi: »Sitä kansaa on maassa jo muutenkin liikaa, ja nyt te tahtoisitte vielä antaa heille vapaapäiviä!»

 

Pakkotyötä kovennetaan

Samana päivänä farao käski sanoa israelilaisten voudeille ja päällysmiehille: »Älkää enää antako kansalle olkia tiilentekoon kuten tähän saakka. Menkööt itse keräämään oljet! Vaatikaa kuitenkin, että he tekevät saman tiilimäärän kuin tähänkin saakka, siitä yhtään tinkimättä. He ovat laiskoja, siksi he huutavat: ’Tahdomme mennä uhraamaan Jumalallemme.’ Miehet on pantava kovaan työhön, niin että heillä riittää tekemistä eikä aikaa jää valheiden kuuntelemiseen.»

 

Voudit ja päällysmiehet menivät sanomaan israelilaisille: »Farao sanoo, ettei hän anna teille enää olkia. Saatte itse hankkia oljet mistä löydätte, mutta päivässä tehtävien tiilien määrä ei saa vähentyä.» Kansa hajaantui pitkin Egyptiä keräämään viljankorsia tiilentekoa varten. Mutta voudit hoputtivat heitä jatkuvasti ja vaativat heitä suorittamaan saman päiväurakan kuin silloin, kun he vielä saivat olkia. Israelilaisten omat päällysmiehet, joita faraon voudit olivat asettaneet heitä johtamaan, joutuivat ruoskittaviksi, ja heille sanottiin: »Miksi ette eilen ettekä tänäänkään ole saaneet täyteen päiväurakkaanne?»

 

Silloin israelilaisten päällysmiehet menivät valittamaan faraolle ja sanoivat: »Miksi kohtelet näin meitä, palvelijoitasi? Olkia meille ei anneta, mutta silti meitä vaaditaan tekemään ne tiilet! Meitä lyödään, ja syy on kuitenkin teidän.» Mutta farao sanoi: »Laiskoja te olette, laiskoja! Juuri siksi te pyydätte päästä uhraamaan Herralle. Menkää heti työhönne! Olkia ette saa, mutta tiiliä teidän on toimitettava sama määrä kuin ennenkin.» Israelilaisten päällysmiehet käsittivät olevansa pahassa pulassa, kun kuulivat, ettei heiltä vaadittavaa päivittäistä tiilimäärää vähennetty.

 

Faraon luota lähtiessään he kohtasivat Mooseksen ja Aaronin, jotka seisoivat heitä odottamassa, ja sanoivat heille: »Nähköön Herra teidän tekonne ja tuomitkoon teidät, koska olette saattaneet meidät faraon ja hänen väkensä vihoihin ja antaneet heidän käteensä miekan, jolla he tappavat meidät.»

 

Mooses kääntyi jälleen Herran puoleen ja sanoi: »Herra, miksi tuotat onnettomuutta tälle kansalle? Minkä tähden lähetit minut? Siitä saakka kun minä sinun käskystäsi menin puhumaan faraolle, hän on kohdellut tätä kansaa aina vain huonommin, etkä sinä ole tehnyt mitään kansasi pelastamiseksi.»

 

Mutta Herra vastasi Moosekselle: »Nyt saat nähdä, mitä minä teen faraolle: vahva käteni pakottaa hänet päästämään israelilaiset. Hän suorastaan ajaa heidät pois maastaan.»

 

Jumala uudistaa käskynsä ja lupauksensa

Jumala sanoi Moosekselle: »Minä olen Jahve, Herra. Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille minä olen ilmestynyt Jumalan, Kaikkivaltiaan nimisenä, mutta nimeäni Jahve minä en heille ilmoittanut. Minä annoin heille myös lupauksen, että he saavat omakseen Kanaaninmaan, vieraan maan, jossa he asuivat muukalaisina. Nyt olen kuullut, miten israelilaiset vaikertavat egyptiläisten orjuuttamina, ja niin olen muistanut lupaukseni. Sano siis israelilaisille: ’Minä olen Herra, minä vien teidät pois pakkotyöstä Egyptistä ja pelastan teidät orjuudesta. Minä vapautan teidät kohotetun käteni voimalla ja ankarilla rangaistuksilla. Minä otan teidät omaksi kansakseni ja olen teidän Jumalanne, ja te saatte nähdä, että minä, Herra, teidän Jumalanne, vien teidät pois pakkotyöstä Egyptistä. Minä vien teidät siihen maahan, jonka vannoin antavani Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Minä annan sen teille perintömaaksi, minä, Herra.’» Näin Mooses puhui israelilaisille, mutta raskaan orjuuden näännyttäminä he eivät kuunnelleet häntä.

 

Herra sanoi Moosekselle: »Mene sanomaan faraolle, Egyptin kuninkaalle, että hän päästäisi israelilaiset lähtemään maasta.» Mooses vastasi Herralle: »Minähän tuskin osaan suutani avata. Kuinka farao kuuntelisi minua, kun israelilaisetkaan eivät minua kuuntele?»

 

Mutta Herra käski Mooseksen ja Aaronin mennä israelilaisten ja faraon, Egyptin kuninkaan, luo ja viedä israelilaiset pois Egyptistä.

 

Mooseksen ja Aaronin suku

Nämä olivat israelilaisten heimojen sukuhaarat. Ruubenin, Israelin esikoisen, pojat olivat Henok, Pallu, Hesron ja Karmi. Nämä olivat Ruubenin heimon perhekunnat. Simeonin pojat olivat Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar ja Saul, jonka äiti oli kanaanilainen. Nämä olivat Simeonin heimon perhekunnat.

 

Leevin pojat ikäjärjestyksessä lueteltuina olivat Gerson, Kehat ja Merari. Leevi eli satakolmekymmentäseitsemän vuotta. Gersonin jälkeläisiä olivat Libni ja Simei sekä heidän perhekuntansa. Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel. Kehat eli satakolmekymmentäkolme vuotta. Merarin pojat olivat Mahli ja Musi. Nämä olivat Leevin heimon perhekunnat ikäjärjestyksessä lueteltuina.

 

Amram otti vaimokseen isänsä sisaren Jokebedin, ja tämä synnytti hänelle Aaronin ja Mooseksen. Amram eli satakolmekymmentäseitsemän vuotta. Jisharin pojat olivat Korah, Nefeg ja Sikri, ja Ussielin pojat olivat Misael, Elsafan ja Sitri.

 

Aaron otti vaimokseen Amminadabin tyttären Eliseban, Nahsonin sisaren, ja tämä synnytti hänelle Nadabin, Abihun, Eleasarin ja Itamarin. Korahin pojat olivat Assir, Elkana ja Abiasaf. Nämä olivat korahilaisten perhekunnat. Aaronin poika Eleasar otti vaimokseen yhden Putielin tyttäristä, ja tämä synnytti hänelle pojan, joka sai nimen Pinehas. Nämä olivat leeviläisten sukujen päämiehet lueteltuina perhekunnittain.

 

Aaron ja Mooses olivat ne, joille Herra sanoi: »Viekää israelilaiset heimokunnittain pois Egyptistä.» Juuri nämä, Mooses ja Aaron, puhuivat faraolle, Egyptin kuninkaalle, israelilaisten pois päästämisestä.

 

Aaronin sauva

Näin Herra puhui Moosekselle Egyptissä: »Minä olen Herra. Ilmoita faraolle, Egyptin kuninkaalle, kaikki mitä minä sinulle sanon.» Mutta Mooses vastasi Herralle: »Minähän tuskin osaan suutani avata. Kuinka siis farao kuuntelisi minua?»

 

Herra sanoi Moosekselle: »Minä asetan sinut jumalaksi faraolle, ja veljestäsi Aaronista tulee sinun profeettasi. Sano sinä Aaronille, mitä minä käsken sinun sanoa, ja veljesi Aaron ilmoittakoon sen faraolle, jotta hän päästäisi israelilaiset lähtemään maasta. Mutta minä kovetan faraon sydämen, niin ettei hän kuuntele teitä, vaikka minä teen Egyptissä monta ihmettä ja tunnustekoa. Sitten minä nostan käteni Egyptiä vastaan ja rankaisen sitä ankarasti ja vien väkeni, oman kansani, israelilaiset, pois Egyptistä. Kun minä ojennan käteni Egyptiä vastaan ja vien kansani sieltä pois, egyptiläiset ymmärtävät, että minä olen Herra.»

 

Mooses ja Aaron tekivät niin kuin Herra oli käskenyt. Mooses oli kahdeksankymmenvuotias ja Aaron kahdeksankymmentäkolmevuotias, kun he menivät faraon luo.

 

Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: »Kun farao käskee teitä todistamaan sananne jollakin ihmeteolla, sano silloin Aaronille: ’Ota sauvasi ja heitä se faraon eteen, niin se muuttuu myrkkykäärmeeksi.’» Mooses ja Aaron menivät faraon luo ja tekivät niin kuin Herra oli käskenyt. Aaron heitti sauvansa faraon ja hänen hoviväkensä eteen, ja se muuttui käärmeeksi. Silloin farao kutsutti luokseen oppineet ja noidat, ja nämä Egyptin loitsijat tekivät taioillaan samoin: he heittivät kukin sauvansa, ja ne muuttuivat käärmeiksi. Mutta Aaronin sauva nieli heidän sauvansa. Farao pysyi kuitenkin kovana eikä kuunnellut heitä, niin kuin Herra oli sanonutkin.

 

Ensimmäinen vitsaus: veri

Herra sanoi Moosekselle: »Faraon sydän on paatunut. Hän ei suostu päästämään kansaa. Lähde faraon luo huomisaamuna, kun hän on menossa Niilin rantaan. Mene sinne häntä vastaan ja ota mukaasi sauva, joka muuttui käärmeeksi. Sano hänelle: ’Herra, heprealaisten Jumala, lähetti minut luoksesi pyytämään, että päästäisit hänen kansansa palvelemaan häntä autiomaassa. Mutta sinä et ole tähän asti suostunut. Siksi Herra sanoo: Tämä osoittaa sinulle, että minä olen Herra. Kun minä nyt lyön Niilin vettä tällä sauvalla, joka minulla on kädessäni, niin vesi muuttuu vereksi. Niilin kalat kuolevat ja virta alkaa haista niin etteivät egyptiläiset voi juoda sen vettä.’»

 

Herra sanoi vielä Moosekselle: »Käske Aaronin ottaa sauvansa ja ojentaa se kohti Egyptin vesiä, sen kanavia ja lammikoita, jokaista paikkaa kohti, missä vettä on. Silloin vesi muuttuu vereksi, ja verta on kaikkialla Egyptissä, vieläpä puissa ja kivissäkin.»

 

Mooses ja Aaron tekivät niin kuin Herra oli käskenyt. Mooses kohotti sauvansa ja löi Niilin vettä faraon ja hänen hovimiestensä nähden, ja kaikki vesi muuttui vereksi. Niilin kalat kuolivat ja virta alkoi haista niin etteivät egyptiläiset voineet juoda sen vettä, ja verta oli Egyptissä kaikkialla.

 

Mutta Egyptin loitsijat tekivät samoin taioillaan, ja farao pysyi kovana eikä kuunnellut Moosesta ja Aaronia, niin kuin Herra oli sanonutkin. Farao lähti takaisin palatsiinsa eikä välittänyt tästäkään ihmeestä. Mutta egyptiläiset joutuivat kaivamaan Niilin rantamilta vettä juotavakseen, sillä Niilin vettä he eivät voineet juoda.

 

Toinen vitsaus: sammakot

Seitsemän päivän kuluttua siitä, kun Herra oli turmellut Niilin, hän sanoi Moosekselle: »Mene faraon luo ja sano hänelle: Näin sanoo Herra: ’Päästä minun kansani palvelemaan minua. Ellet suostu päästämään, minä annan sammakoiden vaivata koko maatasi. Niili on vilisevä sammakoita, ja ne nousevat maalle ja tunkevat sinun palatsiisi, makuuhuoneeseesi ja vuoteeseesi, sinun hoviväkesi ja kansasi taloihin, maasi kaikkiin leivinuuneihin ja taikinakulhoihin. Sammakot tulevat sinun ja kansasi ja kaikkien alamaistesi vaivaksi.’»

 


Facebook-ryhmä

Päivän materiaali tulee myös omaan Facebook-ryhmäänsä. Keskustellaan yhdessä!
Liity mukaan Facebook-ryhmään tämän linkin kautta.

Livekirkko

Tämä päivittäinen katkelmajaottelu on Livekirkko ry:n raamatunlukuohjelmasta, jonka perusteella luemme Raamatun kronologisesti kannesta kanteen vuoden aikana.

Meillä on evankeliumi tehtävänä. Livekirkko tarjoaa kristillistä sisältöä ihmisille siellä, missä he ovat.


Raamatunkäännös vuoden 1992 kirkkoraamatun mukaan. Tekijänoikeudet kirkon keskusrahasto.