Jeesus Getsemanessa Luuk. 22:39-46

“Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun” Luuk. 22:42

Jeesus saapui opetuslastensa kanssa viimeisenä iltanaan Öljymäelle. Jeesus käski opetuslapsiaan rukoilemaan, etteivät he joutuisi kiusaukseen. Nämä sanat ovat meille tuttuja Isä meidän-rukouksesta, jonka Jeesus on opettanut aikaisemmin opetuslapsilleen (Luuk. 11:1-4). Käyttökelpoinen rukous tilanteessa kuin tilanteessa. Jeesus menee itse kivenheiton päähän opetuslapsista rukoilemaan yksin ja rukoilee Jumalaa:“Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun”. Jeesuskin käyttää Isä meidän-rukouksesta tuttua pyyntöä: “Tapahtukoon sinun tahtosi” (Matt. 6:10). Jeesus tiesi, mitä oli tulossa. Hän tunsi jo kuoleman tuskan. Jeesuksen inhimillinen puoli nousee esille tässä tekstissä ja hän rukoilee Jumalaa säästämään hänet kärsimykseltä ja tuskalta. Mutta Jeesus kuitenkin luottaa Jumalaan ja on valmis täyttämään Jumalan tahdon ja hänelle annetun tehtävän.

Tätä Luukkaan evankeliumin tekstiä lukiessani jäin miettimään tuota Isä meidän-rukouksen pyyntöä: “Tapahtukoon sinun tahtosi”. Toisaalta minulle tähän pyyntöö liittyy rukous siitä, että Jumala näyttäis oikean suunnan ja sen tien, jonka hän on minua varten varannut. Pyyntö siitä, että Jumala kertoisi mihin hän haluaa minua ja lahjojani työssään käyttää. Mutta toisaalta tähän pyyntöön liittyy myös se, että uskallammeko luottaa täysin ja heittäytyä sen varaan, että Jumala rakastaa meitä ja hänen tahtonsa on meille parhaaksi? Olemmeko valmiita kulkemaan Jumalan osoittamaa tietä silläkin uhalla, että omat toiveemme, ajatuksemme ja haaveemme eivät välttämättä toteudu?

 

  • Mikä asia sinua puhutteli erityisesti tässä tekstissä (Luuk. 22:39-42)?
  • Minkä puolesta sinä tänään rukoilet? Mitkä asiat haluat jättää rukouksessa Jumalalle?
  • Mitä ajatuksia sinulle herää Isä meidän-rukouksen kohdasta: Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa? Mitä tämä pyyntö merkitsee?
  • Onko sinulle helppoa luottaa siihen, että Jumalan tahdon tapahtuminen on parasta, mitä voi tapahtua? Huolimatta omista toiveistasi?

 

Raamattupysäkit kannustavat meitä lukemaan Raamattua. Jokainen raamattupysäkki vinkkaa lyhyestä raamatunkohdasta, ja siihen raamatunkohtaan liittyy Henriikan kirjoittama lyhyt teksti, joka haastaa pohtimaan tekstiä.

Hiljaisen viikon raamattupysäkeillä kuljetaan Jeesuksen viimeisissä hetkissä. Lue raamatunkohta ja peilaa ajatuksiasi pohdintakysymysten avulla. Halutessasi voit osallistua keskusteluun Facebook-ryhmässä facebook.com/groups/livekirkko