Raamattuopetus

Löydä tietoa Raamatun kirjoista saadaksesi näkökulmia raamatunlukuun.

Tulet näkemään, kuinka ajankohtainen kirja Raamattu on tänäkin päivänä!

VANHA TESTAMENTTI

Pentateukki / Toora

 • 1. Mooseksen kirja / Genesis
 • 2. Mooseksen kirja / Exodus
 • 3. Mooseksen kirja / Leviticus
 • 4. Mooseksen kirja / Numeri
 • 5. Mooseksen kirja / Deuteronomium 

Historiakirjat

 • Joosuan kirja
 • Tuomarien kirja
 • Ruutin kirja
 • Ensimmäinen Samuelin kirja
 • Toinen Samuelin kirja
 • Ensimmäinen kuninkaiden kirja
 • Toinen kuninkaiden kirja
 • Ensimmäinen aikakirja
 • Toinen aikakirja
 • Esran kirja
 • Nehemian kirja
 • Esterin kirja

Viisauskirjat

 • Jobin kirja
 • Psalmien kirja
 • Sananlaskujen kirja
 • Saarnaajan kirja
 • Laulujen laulu

Suuret profeetat

 • Jesajan kirja
 • Jeremian kirja
 • Valitusvirret
 • Hesekielin kirja
 • Danielin kirja

Pienet profeetat

 • Hoosean kirja
 • Joelin kirja
 • Aamoksen kirja
 • Obadjan kirja
 • Joonan kirja
 • Miikan kirja
 • Nahumin kirja
 • Habakukin kirja
 • Sefanjan kirja
 • Haggain kirja
 • Sakarjan kirja
 • Malakian kirja

UUSI TESTAMENTTI

Evankeliumit

 • Evankeliumi Matteuksen mukaan
 • Evankeliumi Markuksen mukaan
 • Evankeliumi Luukkaan mukaan
 • Evankeliumi Johanneksen mukaan

  Kirkkohistoria

  • Apostolien teot

  Paavalin kirjeet

  • Kirje Roomalaisille
  • Ensimmäinen kirje korintilaisille
  • Toinen kirje korinttilaisille
  • Kirje galatalaisille
  • Kirje efesolaisille
  • Kirje filippiläisille
  • Kirje kolossalaisille
  • Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille
  • Toinen kirje tessalonikalaisille
  • Ensimmäinen kirje Timoteukselle
  • Toinen kirje Timoteukselle
  • Kirje Titukselle
  • Kirje Filemonille

  Yleiset kirjeet

  • Kirje heprealaisille
  • Jaakobin kirje
  • Ensimmäinen Pietarin kirje
  • Toinen Pietarin kirje
  • Ensimmäinen Johanneksen kirje
  • Toinen Johanneksen kirje
  • Kolmas Johanneksen kirje
  • Juudaksen kirje

  Profetiat

  • Johanneksen ilmestys

  Raamattu vuodessa

  Tule mukaan lukemaan Raamattu 365 päivässä. Raamatunlukuohjelman avulla luemme Raamatun kronologisesti alusta loppuun, kannesta kanteen vuodessa.

  Raamattu vuodessa
  -videot

  Raamattu Vuodessa -lukusuunnitelman myötä toiminnanjohtajamme Markus on tiivistänyt ajatuksiaan lyhyeksi videoksi Raamatun kirjan luettuaan.

  Haluatko tukea toimintaa?

  Kannatusjäsenyydestä saat lisätietoa tältä sivulta, alempana lahjoitusohjeet.