Päivän teksti

Polttouhrilaki

Herra kutsui Mooseksen pyhäkköteltan luo ja puhui hänelle teltan sisältä näin:

 

»Sano israelilaisille: Aina kun joku teistä tahtoo tuoda Herralle uhrilahjaksi karjaeläimen, hän voi tuoda naudan, lampaan tai vuohen.

 

»Jos hän tahtoo antaa polttouhriksi naudan, hän ottakoon virheettömän sonnin ja tuokoon sen pyhäkköteltan ovelle, jotta Herra olisi hänelle suosiollinen. Hän pankoon kätensä uhrieläimen pään päälle, ja niin Herra hyväksyy hänen lahjansa ja hänen syntinsä sovitetaan. Hän teurastakoon sonnin siellä Herran edessä, ja papit, Aaronin jälkeläiset, tuokoot uhriveren ja vihmokoot sen joka puolelle alttaria, joka on pyhäkköteltan oven edessä. Tämän jälkeen hän nylkeköön ja paloitelkoon uhrieläimen. Papit, Aaronin jälkeläiset, tehkööt tulen alttarille ja latokoot puita tuleen. Sitten he asettakoot sekä lihapalat että pään ja rasvan palavien puiden päälle alttarille. Uhrieläimen sisälmykset ja koivet pestäköön vedellä, ja pappi polttakoon kaiken alttarilla. Tämä on polttouhri, tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.

 

»Jos hän tahtoo uhrata pikkukarjaa, lampaan tai vuohen, hän tuokoon virheettömän pässin tai pukin ja teurastakoon sen Herran edessä alttarin pohjoissivulla. Papit, Aaronin jälkeläiset, vihmokoot veren joka puolelle alttaria. Sitten hän paloitelkoon eläimen ja pappi latokoon palat sekä pään ja rasvan palavien puiden päälle alttarille. Sisälmykset ja koivet pestäköön vedellä, ja pappi vieköön kaiken alttarille uhrina poltettavaksi. Tämä on polttouhri, tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.

 

»Jos joku tahtoo uhrata Herralle polttouhrina linnun, hän tuokoon uhrilahjaksi metsäkyyhkyn tai muun kyyhkysen. Pappi tuokoon linnun alttarin luo, repäisköön irti pään ja polttakoon sen alttarilla. Mutta veri on puserrettava alttarin kylkeen. Kupu sisällyksineen papin tulee heittää alttarin itäpuolelle, paikkaan, jonne kootaan uhrirasvan tuhka. Sitten hän repiköön linnun auki siivistä kiinni pitäen, ei kuitenkaan kahtia, ja polttakoon sen palavien puiden päällä alttarilla. Tämä on polttouhri, tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.

 

Ruokauhrilaki

»Kun joku tuo Herralle ruokauhrin, olkoon uhrina parhaita vehnäjauhoja. Niihin hän kaatakoon öljyä ja pankoon päälle suitsuketta. Sitten hän vieköön jauhot papeille, Aaronin jälkeläisille, ja pappi ottakoon täyden kourallisen öljyllä kostutettuja jauhoja ja kaiken suitsukkeen ja polttakoon tämän osan alttarilla, muistutukseksi siitä, että uhri kuuluu Herralle. Se on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa. Muu osa ruokauhrista kuuluu Aaronille ja hänen jälkeläisilleen. Se on erityisen pyhää, sillä se on osa Herralle annetusta tuliuhrista.

 

»Jos tahdot tuoda ruokauhrilahjaksi jotakin uunissa paistettua, tuo parhaista vehnäjauhoista tehtyjä, öljyyn leivottuja happamattomia kakkuja tai öljyllä voideltuja ohuita happamattomia leipiä. Jos tahdot tuoda ruokauhriksi jotakin levyllä paistettua, tuo parhaista vehnäjauhoista tehtyjä, öljyyn leivottuja happamattomia kakkuja. Murenna ne palasiksi ja kaada niiden päälle öljyä. Tämä on ruokauhri. Jos tahdot antaa ruokauhriksi jotakin pannussa paistettua, valmista uhrisi parhaista vehnäjauhoista ja öljystä. Vie näin valmistettu ruokauhri Herralle, anna se papille, ja hän vieköön sen alttarin luo. Näistä ruokauhreista pappi ottakoon osan muistutukseksi siitä, että uhri kuuluu Herralle, ja polttakoon sen alttarilla tuoksuvana tuliuhrina, joka on Herralle mieluisa. Muu osa ruokauhrista kuuluu Aaronille ja hänen jälkeläisilleen. Se on erityisen pyhää, sillä se on osa Herralle annetusta tuliuhrista.

 

»Mitään Herralle tuotavaa ruokauhria ei saa valmistaa hapantaikinasta. Mitään, missä on käytetty hapatetta tai hunajaa, ei saa polttaa tuliuhrina Herralle. Uutisuhrina voitte tuoda Herralle sellaista ruokaa, mutta alttarille sitä ei ole lupa nostaa tuoksuvana uhrina poltettavaksi.

 

»Mausta suolalla jokainen ruokauhrilahjasi. Älä jätä suolaa pois, sillä suola on Jumalan liiton merkki. Uhraa siis suolaa kaikkien uhrilahjojesi mukana.

 

»Jos tahdot antaa ruokauhrin ensimmäisestä sadostasi, tuo uutisruokauhriksi juuri kypsyneen viljan paahdetuista tähkistä irrotettuja ja rouhittuja jyviä. Sekoita niihin öljyä ja pane niiden päälle suitsuketta. Silloin ne ovat kelvollisia ruokauhriksi. Pappi polttakoon osan jyvistä ja öljystä sekä kaiken suitsukkeen muistutukseksi siitä, että uhri on annettu Herralle. Tämä on Herralle kuuluva tuliuhri.

 

Yhteysuhrilaki

»Kun joku tuo yhteysuhriksi naudan, joko sonnin tai lehmän, hän tuokoon Herran eteen virheettömän eläimen, pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen pyhäkköteltan ovella. Papit, Aaronin jälkeläiset, vihmokoot veren joka puolelle alttaria. Yhteysuhriksi tuodusta teuraasta annettakoon Herralle kuuluvana tuliuhrina sisälmyksiä peittävä rasva, kaikki sisälmysrasva, munuaiset sekä niiden ympärillä lantiolihaksissa oleva rasva ja lisäksi maksan takalohko, joka irrotetaan munuaisten vierestä. Aaronin jälkeläiset polttakoot kaikki nämä palavien puiden päällä alttarilla yhdessä polttouhrin kanssa. Tämä on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.

 

»Jos joku tahtoo tuoda Herralle yhteysuhriksi lampaan tai vuohen, uroksen tai naaraan, hän tuokoon virheettömän eläimen. Jos hän tuo uhrilahjaksi lampaan, hän tuokoon sen Herran eteen, pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen pyhäkköteltan edessä, ja Aaronin jälkeläiset vihmokoot veren joka puolelle alttaria. Yhteysuhriksi tuodusta teuraasta hän antakoon tuliuhrina Herralle sen rasvan, koko rasvahännän, joka irrotetaan häntäluun juuresta, ja lisäksi sisälmyksiä peittävän rasvan ja kaiken sisälmysrasvan, munuaiset, niiden ympärillä lantiolihaksissa olevan rasvan sekä myös maksan takalohkon, joka irrotetaan munuaisten vierestä. Nämä kaikki pappi polttakoon alttarilla. Tämä on tuliuhri, Herralle kuuluva ruoka.

 

»Jos hän tahtoo antaa uhriksi vuohen, hän tuokoon sen Herran eteen, pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen pyhäkköteltan edessä, ja Aaronin jälkeläiset vihmokoot veren joka puolelle alttaria. Hän tuokoon siitä uhrilahjaksi, Herran tuliuhriksi, sisälmyksiä peittävän rasvan, kaiken sisälmysrasvan, munuaiset ja niiden ympärillä lantiolihaksissa olevan rasvan sekä myös maksan takalohkon, joka irrotetaan munuaisten vierestä. Pappi polttakoon nämä kaikki alttarilla tuoksuvana tuliuhrina; kaikki rasva kuuluu Herralle. Missä asuttekin, teidän on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä: älkää syökö rasvaa älkääkä verta.»

 

Syntiuhrilaki

Herra sanoi Moosekselle:

 

»Sano israelilaisille näin: Sitä, joka vahingossa rikkoo jotakin Herran käskyä vastaan ja tekee kielletyn teon, koskevat nämä määräykset:

 

»Jos virkaansa voideltu pappi tekee rikkomuksen ja näin saattaa koko kansan syynalaiseksi, hän tuokoon rikkomuksensa takia Herralle syntiuhriksi virheettömän nuoren sonnin. Hän tuokoon sonnin pyhäkköteltan ovelle Herran eteen, pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen sitten Herran edessä. Virkaansa voideltu pappi ottakoon sonnin verta ja vieköön pyhäkkötelttaan. Hän kastakoon sormensa vereen ja pirskottakoon Herran edessä verta seitsemän kertaa pyhäkön väliverhon etupuolelle. Hän sivelköön verta myös sen alttarin sarviin, jolla tuoksuvia suitsukkeita poltetaan pyhäkköteltassa Herran edessä. Lopun veren pappi kaatakoon pyhäkköteltan oven edessä olevan polttouhrialttarin juurelle. Syntiuhrisonnista hän erottakoon sitten kaiken rasvan, sekä sisälmyksiä peittävän rasvan että sisälmysrasvan, samoin munuaiset sekä rasvan, joka on niiden ympärillä lantiolihaksissa, ja irrottakoon munuaisten vierestä maksan takalohkon, kaikki samalla tavoin kuin ne erotetaan yhteysuhriksi teurastetusta sonnista. Nämä osat pappi polttakoon polttouhrialttarilla. Mutta sonnin muut osat, nahka, kaikki lihat, pää, koivet, sisälmykset ja mahan sisältö, vietäköön leirin ulkopuolelle puhtaaseen paikkaan, johon uhrirasvan tuhkat kaadetaan, ja poltettakoon siellä puiden päällä roviolla.

 

»Jos kansa, Israelin seurakunta, vahingossa rikkoo Herran käskyn tekemällä jonkin kielletyn teon ja koko kansa näin tietämättään joutuu syynalaiseksi, kansa antakoon, kun huomaa rikkoneensa, syntiuhriksi nuoren sonnin ja tuokoon sen pyhäkköteltan eteen. Kansan vanhimmat pankoot kätensä uhrieläimen pään päälle, ja se teurastettakoon Herran edessä. Virkaansa voideltu pappi vieköön sonnin verta pyhäkkötelttaan, kastakoon sormensa vereen ja pirskottakoon sitä Herran edessä seitsemän kertaa pyhäkön väliverhon etupuolelle. Hän sivelköön verta myös sen alttarin sarviin, joka on Herran edessä pyhäkköteltassa. Lopun veren hän kaatakoon pyhäkköteltan oven edessä olevan polttouhrialttarin juurelle. Hän erottakoon sonnista kaiken rasvan, polttakoon rasvan alttarilla ja menetelköön sitten samoin kuin syntiuhrisonnia uhrattaessa. Kun pappi on toimittanut nämä sovitusmenot, kansa saa rikkomuksensa anteeksi. Sonnin muut osat on vietävä leirin ulkopuolelle ja poltettava niin kuin edellä on säädetty. Tämä on kansan puolesta annettava syntiuhri.

 

»Jos kansan johtomies tietämättään rikkoo jotakin Herran, Jumalansa, käskyä vastaan ja tekee kielletyn teon joutuen näin syynalaiseksi, hän tuokoon, kun huomaa rikkoneensa, virheettömän vuohipukin uhrilahjaksi. Hän pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen Herran edessä siinä paikassa, jossa polttouhrieläimet teurastetaan. Näin se on kelvollinen syntiuhriksi. Pappi ottakoon sormellaan syntiuhrieläimen verta, sivelköön sitä polttouhrialttarin sarviin ja kaatakoon lopun veren polttouhrialttarin juurelle. Kaiken rasvan hän polttakoon alttarilla samalla tavoin kuin yhteysuhrina uhratun eläimen rasvan. Kun pappi näin on toimittanut sovitusmenot, kansan johtomies saa rikkomuksensa anteeksi.

 

»Jos joku kansan joukosta vahingossa rikkoo jotakin Herran käskyä vastaan ja tekemällä kielletyn teon joutuu syynalaiseksi, hän tuokoon, kun huomaa rikkoneensa, virheettömän vuohen, kutun, uhrilahjaksi. Hän pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen polttouhripaikalla. Pappi ottakoon sormellaan eläimen verta, sivelköön sitä polttouhrialttarin sarviin ja kaatakoon lopun veren alttarin juurelle. Hän irrottakoon eläimestä kaiken rasvan, samalla tavoin kuin se irrotetaan yhteysuhriksi teurastetusta eläimestä, ja polttakoon rasvan alttarilla tuoksuvana uhrina, joka on Herralle mieluisa. Kun pappi on toimittanut sovitusmenot, rikkomuksen tekijä saa tekonsa anteeksi.

 

»Jos joku tuo karitsan syntiuhriksi, hän tuokoon virheettömän naaraan, pankoon kätensä sen pään päälle ja teurastakoon sen syntiuhriksi polttouhrieläinten teurastuspaikalla. Pappi ottakoon sormellaan syntiuhrieläimen verta, sivelköön sitä polttouhrialttarin sarviin ja kaatakoon lopun veren alttarin juurelle. Hän irrottakoon karitsasta kaiken rasvan, samalla tavoin kuin se irrotetaan yhteysuhrilampaasta, ja polttakoon rasvan alttarilla yhdessä Herralle kuuluvien tuliuhrien kanssa. Kun pappi on toimittanut sovitusmenot, rikkomuksen tekijä saa tekonsa anteeksi.

 

Lisäyksiä syntiuhrilakiin

»Jos joku rikkoo siten, että hän kuultuaan omin korvin toisen tuomioksi lausutun kirouksen ei ilmoita mitä tietää, tai jos hän silminnäkijänä tai asiasta muuten tietäen lyö laimin velvollisuutensa toimia todistajana, hän joutuu syynalaiseksi. Jos joku huomaamattaan koskettaa mitä tahansa saastaista, saastaisen villieläimen, saastaisen karjaeläimen tai muun saastaisen eläimen raatoa, hän tulee epäpuhtaaksi ja joutuu syynalaiseksi. Samoin, jos joku huomaamattaan koskettaa mitä tahansa saastaista, joka on peräisin ihmisestä ja jonka koskettamisesta tulee epäpuhtaaksi, ja sitten huomaa rikkomuksensa, hän joutuu syynalaiseksi. Samoin, jos joku kevytmielisesti ja huomaamattaan vannoo jotakin ajattelematonta, olipa tarkoitus hyvä tai paha, ja sitten huomaa rikkomuksensa, hän joutuu syynalaiseksi.

 

»Kun joku on joutunut syynalaiseksi jonkin tällaisen teon vuoksi, hänen tulee tunnustaa rikkomuksensa. Hänen on tekemänsä rikkomuksen sovitukseksi tuotava Herralle syntiuhrina naaraspuolinen eläin, joko lammas tai vuohi. Pappi toimittakoon hänen rikkomuksensa sovitusmenot.

 

»Jos hänen varansa eivät riitä lampaaseen tai vuoheen, hän tuokoon rikkomuksensa sovitukseksi kaksi metsäkyyhkyä tai kaksi muuta kyyhkystä, toisen syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi. Hän tuokoon ne papille. Pappi ottakoon ensin syntiuhriksi tarkoitetun linnun ja taittakoon siltä niskan irrottamatta päätä ja pirskottakoon syntiuhrin verta alttarin kylkeen; loppu veri on puserrettava alttarin juureen. Tämä on syntiuhri. Toisesta linnusta hän tehköön polttouhrin säädetyllä tavalla. Kun pappi on toimittanut sovitusmenot, rikkomuksen tehneelle annetaan anteeksi.

 

»Jos hänellä ei ole varaa kahteen metsäkyyhkyyn tai kahteen muuhun kyyhkyseen, hän tuokoon uhrilahjanaan rikkomuksensa sovitukseksi kymmenesosan eefa-mittaa parhaita vehnäjauhoja. Hänen ei pidä sekoittaa niihin öljyä eikä panna niiden päälle suitsuketta, sillä tämä on syntiuhri. Hän tuokoon jauhot papille. Pappi ottakoon niitä täyden kourallisen ja polttakoon ne alttarilla yhdessä Herralle kuuluvien tuliuhrien kanssa muistutukseksi siitä, että uhri kuuluu Herralle. Tämä on syntiuhri. Kun pappi on toimittanut sovitusmenot jostakin tällaisesta rikkomuksesta, rikkomuksen tekijä saa tekonsa anteeksi. Muu osa uhrista kuuluu ruokauhrin tapaan papille.»

 

Hyvitysuhrilaki

Herra sanoi Moosekselle:

 

»Jos joku vahingossa menettelee väärin ja tekee rikkomuksen, joka kohdistuu Herralle pyhitettyyn omaisuuteen, hän tuokoon Herralle hyvitysuhriksi virheettömän pässin. Sinun tulee määrätä, monenko hopeasekelin arvoinen eläimen on oltava pyhäkkösekeleinä laskettuna. Hänen on myös korvattava pyhitetylle omaisuudelle tuottamansa vahinko ja maksettava lisäksi viidesosa sen arvosta papille. Sitten pappi toimittaa sovitusmenot uhraamalla pässin hyvitysuhriksi, ja rikkomus annetaan anteeksi.

 

»Jos joku tietämättään rikkoo Herran käskyjä vastaan ja tekee jonkin kielletyn teon, hän joutuu syynalaiseksi ja hänen on hyvitettävä tekonsa. Hänen on silloin tuotava hyvitysuhriksi sinun määräyksesi mukainen virheetön pässi. Kun pappi on toimittanut tahattomasti tehdyn rikkomuksen sovitusmenot, rikkomus annetaan anteeksi. Tämä on Herran edessä syynalaiseksi joutuneelta vaadittava hyvitysuhri.»

 

Herra sanoi Moosekselle: »Jos joku menettelee väärin ja Herraa loukaten valheellisesti väittää, ettei ole saanut säilytettäväkseen tai hoidettavakseen toiselle kuuluvaa omaisuutta, tai jos hän on ottanut toiselta omaisuutta ryöstämällä tai kiristämällä tai jos hän totuuden vastaisesti kieltää löytäneensä kadonnutta omaisuutta ja väärin vannomalla vakuuttaa syyttömyyttään tällaisiin rikkomuksiin, hän on tehnyt synnin ja joutunut syynalaiseksi. Hänen tulee palauttaa ryöstämänsä tai kiristämänsä omaisuus tai se, mikä hänen haltuunsa on uskottu, tai se, minkä hän on löytänyt. Niin pian kuin hänen syyllisyytensä on osoitettu, hänen tulee palauttaa tai korvata omistajalle täydestä arvosta se, mitä hän on väärin vannoen väittänyt omakseen, ja maksaa lisäksi viidesosa sen arvosta. Sovitusuhriksi hänen on tuotava Herralle sinun määräyksesi mukainen virheetön pässi. Hänen on vietävä se papille, ja kun pappi on toimittanut sovitusmenot Herran edessä, rikkomus annetaan anteeksi.»

 


Facebook-ryhmä

Päivän materiaali tulee myös omaan Facebook-ryhmäänsä. Keskustellaan yhdessä!
Liity mukaan Facebook-ryhmään tämän linkin kautta.

Livekirkko

Tämä päivittäinen katkelmajaottelu on Livekirkko ry:n raamatunlukuohjelmasta, jonka perusteella luemme Raamatun kronologisesti kannesta kanteen vuoden aikana.

Meillä on evankeliumi tehtävänä. Livekirkko tarjoaa kristillistä sisältöä ihmisille siellä, missä he ovat.


Raamatunkäännös vuoden 1992 kirkkoraamatun mukaan. Tekijänoikeudet kirkon keskusrahasto.