Päivän teksti

Herra on iäti uskollinen

Halleluja!

Ylistä Herraa, minun sieluni!

Koko elinaikani minä ylistän Herraa,

Jumalalleni minä laulan ja soitan

niin kauan kuin elän!

 

Älkää luottako maan mahtaviin,

älkää luottako yhteenkään ihmiseen –

ei ihmisestä ole auttajaksi.

Hänen henkensä lähtee, hän tulee jälleen maaksi,

ja sinä päivänä kaikki hänen hankkeensa raukeavat.

 

Onnellinen se, jonka auttaja on Jaakobin Jumala,

onnellinen se, joka turvaa Herraan, Jumalaansa.

Herra on tehnyt taivaan ja maan ja meren

ja kaiken mitä niissä on.

Herra on iäti uskollinen.

Herra hankkii oikeutta sorretuille,

nälkäisille hän antaa leipää.

Herra päästää vangitut kahleista,

hän antaa sokeille näön

ja nostaa maahan painetut jaloilleen.

Herra rakastaa oikeamielisiä,

hän suojelee muukalaisia

ja tukee leskiä ja orpoja,

mutta jumalattomien tien hän tekee mutkaiseksi.

 

Herra hallitsee ikuisesti.

Hän on sinun Jumalasi, Siion,

polvesta polveen.

Halleluja!

 

Kiittäkää Herraa, kaiken antajaa!

Halleluja!

Hyvä on Jumalaamme sävelin kiittää,

ihanaa on virittää ylistyslaulu!

 

Herra rakentaa Jerusalemin jälleen,

hän kokoaa Israelin hajotetun kansan.

Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut,

hän sitoo heidän haavansa.

Herra tietää tähtien luvun,

hän on antanut niille kaikille nimen.

Suuri on Herramme, suuri ja voimallinen,

mittaamaton on hänen viisautensa.

Hän on nöyrien tuki ja turva,

mutta jumalattomat hän painaa maahan.

 

Laulakaa Herralle, virittäkää kiitosvirsi,

soittakaa lyyralla kiitosta Jumalallemme!

Hän peittää pilvillä taivaan

ja lähettää maan päälle sateen,

hän panee versomaan vuorien ruohon.

Hän antaa karjalle ravinnon,

hän ruokkii korpin pojat, jotka huutavat nälissään.

Hevosen voima ei ole Herran silmissä mitään,

miehen juoksu ei hänen katsettaan käännä.

Herra katsoo niihin, jotka häntä palvelevat,

niihin, jotka panevat toivonsa Herran armoon.

 

Kiitä Herraa, Jerusalem!

Ylistä Jumalaasi, Siion!

Hän vahvistaa sinun porttiesi salvat,

hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi.

Hän tuo rajoillesi rauhan

ja antaa ravinnoksesi parhainta vehnää.

 

Hän lähettää käskynsä maan päälle,

hetkessä saapuu hänen sanansa perille.

Hän sirottelee lunta kuin villan hahtuvia,

hän levittää kuuraa kuin tuhkaa.

Hän viskoo rakeita kuin leivänmuruja,

hänen pakkasessaan vesi jähmettyy.

Kun hän käskee, jää sulaa.

Hän käskee tuulensa puhaltaa, ja vedet virtaavat.

 

Hän on ilmoittanut sanansa Jaakobille,

käskynsä ja säädöksensä Israelille.

Muille kansoille hän ei niitä ilmoittanut,

hänen säädöksiään eivät toiset tunne.

Halleluja!

 

Ylistäkää Herraa, taivas ja maa!

Halleluja!

Ylistäkää Herraa, te jotka olette taivaassa,

ylistäkää häntä korkeuksissa!

Ylistäkää häntä, te hänen enkelinsä,

ylistäkää häntä, kaikki taivaan joukot!

Ylistäkää häntä, aurinko ja kuu,

ylistäkää häntä, kirkkaat tähdet!

Ylistäkää häntä, korkeimmat taivaat

ja taivaankantta kattavat vedet!

Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä,

sillä hän on ne käskyllään luonut.

Hän pani ne paikoilleen ainiaaksi,

hän sääti niille järkkymättömät lait.

 

Ylistäkää Herraa, te jotka olette maan päällä,

ylistäkää, syvyydet ja meren pedot!

Ylistäkää, tuli ja rakeet, lumi ja usva,

ylistä, myrskytuuli, hänen käskyläisensä!

Ylistäkää, vuoret ja kukkulat,

hedelmäpuut ja setrit,

villipedot ja karja,

maan matelijat ja taivaan linnut!

Ylistäkää Herraa, kuninkaat ja kansat,

ruhtinaat ja kaikki maan mahtimiehet,

nuorukaiset ja neidot,

vanhat ja nuoret!

Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä,

sillä hänen nimensä yksin on ylhäinen,

hänen mahtinsa ulottuu yli taivaan ja maan.

Herra on antanut kansalleen uuden voiman.

Häntä ylistävät kaikki hänen palvelijansa,

Israelin kansa, joka saa olla lähellä häntä.

Halleluja!

 

Iloitkaa, Herran omat!

Halleluja!

Laulakaa Herralle uusi laulu,

kokoontukaa ja ylistäkää häntä,

te Herran omat!

Iloitkoon Israel Luojastaan,

riemuitkoot Siionin asukkaat kuninkaastaan,

ylistäkööt tanssien hänen nimeään,

soittakoot hänen kiitostaan rummuin ja harpuin!

 

Herra rakastaa kansaansa,

hän auttaa heikkoja

ja nostaa heidät kunniaan.

Iloitkoot Herran palvelijat hänen kunniastaan,

riemuitkoot silloinkin, kun on yölevon aika!

Heillä on huulillaan Jumalan ylistys,

heillä on kädessään kaksiteräinen miekka,

he kostavat viholliskansoille,

kurittavat kansakuntia.

He panevat kahleisiin niiden kuninkaat

ja lyövät rautoihin mahtimiehet.

He panevat täytäntöön tuomion,

jonka Herra on laissaan säätänyt.

Tämä on Herran palvelijoiden kunniatehtävä.

Halleluja!

 

Ylistäkää kaikin soittimin Herraa!

Halleluja!

Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään,

ylistäkää häntä taivaan mahtavissa holveissa!

Ylistäkää häntä, hänen väkeviä tekojaan,

ylistäkää häntä, hän on suuri!

Ylistäkää häntä raikuvin torvin,

ylistäkää häntä harppua ja lyyraa soittaen!

Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden,

ylistäkää häntä luuttua ja huilua soittaen!

Ylistäkää häntä symbaalien helinällä,

ylistäkää häntä riemukkain symbaalein!

Kaikki te, joissa on elämän henkäys,

ylistäkää Herraa!

Halleluja!

 

 


Facebook-ryhmä

Päivän materiaali tulee myös omaan Facebook-ryhmäänsä. Keskustellaan yhdessä!
Liity mukaan Facebook-ryhmään tämän linkin kautta.

Livekirkko

Tämä päivittäinen katkelmajaottelu on Livekirkko ry:n raamatunlukuohjelmasta, jonka perusteella luemme Raamatun kronologisesti kannesta kanteen vuoden aikana.

Meillä on evankeliumi tehtävänä. Livekirkko tarjoaa kristillistä sisältöä ihmisille siellä, missä he ovat.


Raamatunkäännös vuoden 1992 kirkkoraamatun mukaan. Tekijänoikeudet kirkon keskusrahasto.