Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tuotoksena on tehty yksityiskohtainen opas, jonka avulla asiaan aiemmin perehtymätön vapaaehtoinen osaa asentaa laitteiston tilaan, josta suoratoisto tehdään, tehdä tarpeelliset kytkennät sekä konfiguroida asetukset ja verkkoyhteydet laadukkaan suoratoiston toteuttamiseksi.

Jumalanpalvelusten suoratoiston olisi hyvä olla mahdollista myös seurakunnilla, joilla supistuvan talouden johdosta kaikilla ei ole mahdollisuuksia käyttää ammattitason suoratoistajia. Turun ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijan Markus Kuisman opinnäytetyössä pyritään löytämään ratkaisu avuksi tähän ongelmaan. Opinnäytetyön tuloksena toimeksiantaja Livekirkko ry on julkaissut seurakunnille ja muille kristillisille järjestöille oppaan jumalanpalvelusten suoratoistoon.

Covid-19 pandemia on muuttanut seurakuntien tapaa olla läsnä

Covid-19-pandemian myötä yhteiskunnassa on ollut tarve minimoida ihmisten välisiä kontakteja samalla, kun mahdollisimman monet yhteiskunnan toiminnot on haluttu pitää käynnissä. Tilanne on johtanut etäkokokouksien sekä tapahtumien suoratoiston räjähdysmäiseen kasvuun. Niille toimijoille, joiden toimintaan sisältyy lakisääteisiä tilaisuuksia, tilanne on ollut poikkeuksellisen vaativa. Evankelis-luterilaisen kirkon viikottaiset jumalanpalvelukset ovat hyvä esimerkki lakisääteisestä toimituksesta, ja lisäksi piispojen ohjeistuksella jokainen seurakunta tavoittelee jäseniään suoratoistopalveluiden avulla. Tämä asettaa vaatimuksia seurakuntien henkilöstölle ja vapaaehtoisille, sillä supistuvan talouden johdosta kaikilla ei ole mahdollisuuksia käyttää ammattitason suoratoistajia.

Suomessa on paljon ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta jaksa osallistua tai pääse tai ehdi osallistumaan seurakunnan jumalanpalvelukseen sunnuntaiaamuna tai välttämättä osallistuisi seurakunnan toimintaan fyysisesti koskaan. Virtuaaliset tilaisuudet ja tapahtumat mahdollistavat osallistumisen omien aikataulujen ja liikkeiden rajoissa kattavammin, mikä auttaa tavoittamaan erityisesti nuoria aikuisia, milleniaaleja, sekä esimerkiksi niin sanotusti ruuhkavuosien keskellä eläviä ihmisiä.

Internetin eri mahdollisuuksien hyödyntämisen tulisi pysyä osana seurakuntien ja kaikkien kristillisten toimijoiden toimintaa, jotta jokaisella olisi mahdollisuus harjoittaa hengellisyyttään paikasta ja ajasta riippumatta entistä paremmin.

Opinnäytetyön tuloksena toteutettu opas auttaa läpäisemään lähivuosien haasteita vapaaehtoisten kouluttamisessa sekä heidän onnistumisissaan itsenäisissä suoratoistotilanteissa. Oppaassa käytetty kalusto pärjää iältään sekä teknologiselta kehitykseltään tulevien vuosien ajan, joten ratkaisu on mahdollinen tulevien vuosien ajaksi.

Markus Kuisman opinnäytetyö on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta theseus.fi.

Opas on jäsenseurakuntiemme sekä muiden tahojen käytettävissä erikseen pyydettäessä yhdistys@livekirkko.fi kautta.

Lisätietoja:

Markus Kuisma
markus.kuisma@edu.turkuamk.fi

Henriikka Ahlstedt
henriikka@livekirkko.fi