Livekirkko ry:ssä toimii lukuisia vapaaehtoisia kolmessa eri tehtävässä: jätettyjen esirukouspyyntöjen puolesta rukoilija, Raamatun informaatiosivujen kääntäjä sekä erilaisten videoiden tekstittäjä

Tällä hetkellä yhdistyksen rajallisten resurssien vuoksi ei yhdistyksessä ole nimetty yhtä henkilöä, joka selkeästi vastaa vapaaehtoistyön johtamisesta ja koordinoinnista. Koska yhdistyksen vastuutehtävissä toimii myös vapaaehtoispohjalta toimivia henkilöitä, ei vapaaehtoistoimintaa ole yhdistyksen toimintahistorian aikana suuremmin kehitetty. Yhdistyksessä on tarvetta vapaaehtoisille samalla, kun uusien vapaaehtoishalukkaiden määrä kasvaa.

Työhyvinvointi, työssä jaksaminen sekä vapaaehtoistyöntekijöiden tyytyväisyys työhönsä ovat Livekirkko ry:lle merkittäviä. Edellä  mainitut aiheet nähdään yhdistyksessä tärkeinä asioina, joihin on keskitytty koko yhdistyksen toimintahistorian ajan, mutta vasta nyt asiat laitetaan aidosti tärkeysjärjestykseen.

Livekirkko ry:n toiminnanjohtaja Markus Kuisma on toteuttanut Turun ammattikorkeakoulun liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön, jonka tutkimuskysymyksinä on, miten vapaaehtoisia voi tukea ja johtaa sekä miten heidän työhyvinvointiaan voidaan edistää yhdistyksen etätoimintaympäristö huomioon ottaen. Livekirkko ry toimii opinnäytetyön toimeksiantajana.

Tulevien kuukausien ja vuosien aikana yhdistyksessä tulemme kuuntelemaan vapaaehtoisia enemmän ja kehittämään toimintaamme mahdollisimman monipuoliseksi ja vapaaehtoisystävälliseksi. Vapaaehtoisten määrä yhdistyksessä on vuoden alusta kasvanut lähes 500% ja etätoimintaympäristössä toimiminen on Livekirkko ry:n vahvuus.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Livekirkko ry:n vapaaehtoistyö on entistä turvallisempaa sekä aidosti vapaaehtoista tukevaa. Toivottavasti voimme yhdessä vapaaehtoisilta nousevista toiveista rakentaa kestävämpää yhdistystoimintaa sekä mahdollisesti jopa uusia vapaaehtoistehtäviä!

 

Lue lisää opinnäytetyöstä ja sen tutkimuksesta Turun ammattikorkeakoulun Talk by Students-verkkolehdestä täältä.

Livekirkko ry:n vapaaehtoiseksi voit ilmoittautua tämän sivun kautta.